Echipa editorială:

DIRECTOR

Prof. univ. dr. Mircea DUȚU
Director al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, Președinte al Universității Ecologice din București

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC

Prof. univ. dr. Corneliu BÎRSAN
Universitatea București, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Dan CHIRICĂ
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Dan Claudiu DĂNIȘOR
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Dacian C. DRAGOȘ
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Prof. Hugues FULCHIRON
Profesor, Universitatea Jean Moulin Lyon 3

Prof. Nicolas QUELOZ
Profesor emerit, Universitatea din Fribourg, Facultatea de Drept

REDACTOR-ŞEF
Prof. univ. dr. Gabriela RĂDUCAN
Universitatea „Titu Maiorescu” București, Facultatea de Drept, Formator INPPA, Avocat

REDACTOR-ŞEF ADJUNCT
Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ŞANDRU
Cercetător științific gr. I și coordonator al Centrului de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română

COLEGIUL DE REDACŢIE

Lect. univ. dr. Irina ALEXE
Universitatea Ovidius din Constanța, Facultatea de Drept și Științe Administrative

Prof. univ. dr. Teodor BODOAŞCĂ
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Radu CATANĂ
Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Sevastian CERCEL
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Dan LUPAŞCU
Universitatea „Nicolae Titulescu” București, Facultatea de Drept

Avocat, dr. Mihai MAREȘ

Prof. univ. dr. Bianca SELEJAN-GUŢAN
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Irina SFERDIAN
Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept

Prof. univ. dr. Elena Simina TĂNĂSESCU
Universitatea din București, Facultatea de Drept

Conf. univ. dr. Andra-Roxana TRANDAFIR
Universitatea din București, Facultatea de Drept