GDPR în PRACTICĂ septembrie-octombrie 2023
Consultați sumarul rubricii GDPR în PRACTICĂ prezentă în fiecare număr al revistei Pandectelor române. Rubrica aferentă perioadei septembrie – octombrie 2023 conține informații suplimentare despre deciziile autorităților privind protecția datelor naționale și europene, jurisprudență națională și europeană și reglementările Uniunii Europene date în aplicarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie…
Citește mai mult
Criza dreptului și a justiţiei în epoca postmodernismului. Contradicţii maladive ale justiţiei
ABSTRACT This essay represents an attempt to highlight, from a legal and philosophical perspective, the most significant contradictions that can affect justice during a period of social crisis, namely the era of postmodernism. The object of our analysis is: normativism and legal formalism, the ideology of globalization, the contradiction between…
Citește mai mult
Suveranitatea digitală a Europei – marea provocare europeană a deceniului: un nou cadru pentru accelerarea inovaţiei și a competitivităţii într-o superputere tehnologică
ABSTRACT The terrible War in Ukraine calls into question something that many have long regretted: Europe’s historical acceptance of a secondary role on the world geostrategic map. The fatal context only promoted the word sovereignty, which continued to gain prominence until it became perhaps the most cited word in any…
Citește mai mult
Misiune Pandectele Române

Repertoriu de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie de referinţă în lumea juridică românească, revista Pandectele Române s-a impus prin ţinuta ştiinţifică a conţinutului său, asigurată de numeroși autori de prestigiu. Fondată în 1921 de reputatul jurist Constantin Hamangiu, revista păstrează și astăzi aceeași structură, la care se adaugă rubrici noi, impuse de actuala realitate juridică. Pandectele Române se află sub patronajul Academiei Române, Institutul de Cercetări Juridice.

Abonament print Citește online

Ultimele Articole

GDPR în PRACTICĂ septembrie-octombrie 2023
Uncategorized Anul 2023
Consultați sumarul rubricii GDPR în PRACTICĂ prezentă în fiecare număr al revistei Pandectelor române. Rubrica aferentă perioadei septembrie – octombrie 2023 conține informații suplimentare despre deciziile autorităților privind protecția datelor naționale și europene, jurisprudență națională și europeană și reglementările Uniunii Europene date în aplicarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 (în legislația națională Legea nr. 190/2018). I. HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI Curtea de Justiție a Uniunii Europene C-307/22, FT, hotărârea din 26...
Citește mai mult
Criza dreptului și a justiţiei în epoca postmodernismului. Contradicţii maladive ale justiţiei
Numărul 6 Anul 2023
This essay represents an attempt to highlight, from a legal and philosophical perspective, the most significant contradictions that can affect justice during a period of social crisis, namely the era of postmodernism. The object of our analysis is: normativism and legal formalism, the ideology of globalization, the contradiction between the consecration and guarantee of citizen rights and the restriction of their exercise through excess of pow...
Citește mai mult
Suveranitatea digitală a Europei – marea provocare europeană a deceniului: un nou cadru pentru accelerarea inovaţiei și a competitivităţii într-o superputere tehnologică
The terrible War in Ukraine calls into question something that many have long regretted: Europe’s historical acceptance of a secondary role on the world geostrategic map. The fatal context only promoted the word sovereignty, which continued to gain prominence until it became perhaps the most cited word in any meeting about the future of the continent. At first it seems clear that sovereignty comes from the people, but this question needs...
Citește mai mult
Considerente cu privire la necesitatea săvârșirii faptei de contrafacere cu intenţie (sau nu?) pentru a se putea dispune obligarea autorului la plata de despăgubiri în conformitate cu prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005
Numărul 6 Anul 2023
With respect to the damages caused by breaching industrial property rights, the extent to which the provisions of article 14 of OUG no. 100/2005 are also applicable when the deed is committed with fault, represent the object of a series of analysis in the legal literature and case law. The High Court of Cassation and Justice has answered this question in the affirmative. Given the complexity of the analysed problem, we deem it useful to draft ...
Citește mai mult
Unele aspecte doctrinare privind terorismul și criminalitatea organizată analizate și incriminate în legislaţia naţională și internaţională
Numărul 6 Anul 2023
The first part of the analysis focuses on the concept of „terrorism” and „organized crime” as seen through a series of international documents, works and governmental institutions dedicated to the prevention and fighting of terrorism. Next, the national and international juridical frameworks which incriminate terrorism and organized crime are being presented and studied. In the end, the work shows the contribution of forensics as...
Citește mai mult
Rolul art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la consacrarea dreptului la un mediu sănătos
Numărul 6 Anul 2023
During the works, we analyzed the role of the jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECHR) regarding the evolution of the right to a healthy environment, starting from the interpretation and application of the already famous article 8 paragraph 1 of the European Convention, according to the way „any person has the right to respect” his private and family life, his domicile and correspondence”. The jurisprudence developed on the ...
Citește mai mult
Antinomie legislativă – Precizări privind competenţa materială de soluţionare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziţie publică
Numărul 6 Anul 2023
Ensuring a legal framework necessary to purchase goods, services and works in conditions of economic and social efficiency based on principles of good practice has seen a continuous debate from the regulation of the way of public procurement, the procedures for awarding public procurement contracts and organization of solution contests, the specific tools and techniques that can be used for awarding public procurement contracts, as well as ce...
Citește mai mult
Unele consideraţii privind bunurile și dreptul de proprietate în contextul noilor tehnologii. Privire specială asupra bunurilor digitale
Property, approached from an economic standpoint, preceded its legal regulation, which means that it is not law that creates property, but rather the role of the legislature is to protect, to create the legal conditions for its exercise, for observing the prerogatives belonging to the owner with regard to his property. There is an indissoluble link between legal rules and economic and social reality, in the sense that law must continuou...
Citește mai mult
Ajutorul de stat în sectorul energiei verzi
Modern economies rely heavily on private undertakings to decide what goods to produce and trade, what kind of projects to invest in, and where all these activities should take place. As a rule, competition between undertakings spurs investment and innovation, which theoretically benefits the population. Nevertheless, governments often interfere in markets through their regulatory power, pursuing goals that have nothing to do with economic effi...
Citește mai mult
Principiul legalităţii – „azi îl vedem, și nu e”sau in claris fit interpretatio
Numărul 6 Anul 2023
The article pleads for compliance with the principle of legality, considering that the law has a certain degree of relativity, determined by its very interpretable character. Noticing this vulnerability of the law, the courts, in particular, experience the subtle limit between interpretation and legal creation, attempting to embrace the role of legislative authority. Often, ignoring the first side of the principle of legality – compliance exact...
Citește mai mult
Particularităţi normative actuale în favoarea aplicării mecanismelor justiţiei restaurative pentru minori în sistemul procesual penal
Numărul 6 Anul 2023
Although the application of the specific mechanisms of restorative justice to conflict situations would present indisputable advantages, we will have to note that restorative justice is not a priority for the national legislator, an extended regulation can bring multiple advantages, including at the level of the judicial system. Constantly, at the level of all contemporary legal systems, clear efforts have been made to improve the clas...
Citește mai mult
Franța: regimul fiscal al operelor realizate prin intermediul inteligenței artificiale generative
Ce întrebări ridică inteligență artificială generativă? Deși a fost pusă la dispoziția publicului larg și pusă pe piață în urmă cu foarte puțin timp, tehnologia digitală numită generic „inteligență artificială generativă” (AI) și-a consolidat deja o poziție solidă, mai ales în domeniul industriei culturale. Așa cum era de așteptat, producerea și utilizarea de creații artistice sintetice ridică un anumit număr de întrebări pentru diverșii actori ce operează în acest sector, inclusiv în materie de fiscalitate publică și de proprietate intelectuală. În Franța, dezbatere...
Citește mai mult
Principiul comportamentului constituțional loial aplicat în activitatea Parlamentului și a Guvernului – aspecte de jurisprudență constituțională
Numărul 5 Anul 2023
The supremacy of the Constitution would remain a mere theoretical matter if there were no adequate guarantees. Undeniably, constitutional justice and its particular form, the constitutionality control of laws, represent the main guarantee of the supremacy of the Constitution, as it is also expressly stipulated in the Fundamental Law of Romania. The obligation of the authorities, namely the parliament and the executive to have a constit...
Citește mai mult
Prescripția dreptului de a cere executarea silită în cazul atragerii răspunderii membrilor organelor de conducere, în materia insolvenței prin raportare la Codul civil
Numărul 5 Anul 2023
In order to issue a preliminary decision to the High Court of Cassation and Justice, it was referred under the provisions of art. 519 of the Civil Procedure Code, regarding the following legal issues: „The provisions of art. 138 para. (1) and art. 139 of Law no. 85/2006 on the insolvency procedure, with subsequent amendments and additions, related to the provisions of art. 25, art. 26, art. 220 para. (10) and Article 215 of Law No. 207/2015 on ...
Citește mai mult
Finanțarea durabilă ca armă de reziliență europeană – fintech și libera circulație a capitalurilor
Numărul 5 Anul 2023
This paper focuses on the key role that the post-Covid 19 European financial regulations are poised to play in Romania in relation to the development and deepening of the capital market, investment funds, fintech, cross-border financing and green finance. The author suggests that the Romanian market is faced with a unique confluence of regulatory and economic factors which, if optimally activated, can stimulate the financial perspectives of b...
Citește mai mult

Parteneri Instituționali și Baze de Date

Anul 2023

GDPR în PRACTICĂ septembrie-octombrie 2023
Uncategorized Anul 2023
Consultați sumarul rubricii GDPR în PRACTICĂ prezentă în fiecare număr al revistei Pandectelor române. Rubrica aferentă perioadei septembrie – octombrie 2023 conține informații suplimentare despre deciziile autorităților privind protecția datelor naționale și europene, jurisprudență națională și europeană și reglementările Uniunii Europene date în aplicarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 (în legislația națională Legea nr. 190/2018). I. HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI Curtea de Justiție a Uniunii Europene C-307/22, FT, hotărârea din 26...
Citește mai mult
Particularităţi normative actuale în favoarea aplicării mecanismelor justiţiei restaurative pentru minori în sistemul procesual penal
Numărul 6 Anul 2023
Although the application of the specific mechanisms of restorative justice to conflict situations would present indisputable advantages, we will have to note that restorative justice is not a priority for the national legislator, an extended regulation can bring multiple advantages, including at the level of the judicial system. Constantly, at the level of all contemporary legal systems, clear efforts have been made to improve the clas...
Citește mai mult
Principiul legalităţii – „azi îl vedem, și nu e”sau in claris fit interpretatio
Numărul 6 Anul 2023
The article pleads for compliance with the principle of legality, considering that the law has a certain degree of relativity, determined by its very interpretable character. Noticing this vulnerability of the law, the courts, in particular, experience the subtle limit between interpretation and legal creation, attempting to embrace the role of legislative authority. Often, ignoring the first side of the principle of legality – compliance exact...
Citește mai mult
Rolul art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la consacrarea dreptului la un mediu sănătos
Numărul 6 Anul 2023
During the works, we analyzed the role of the jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECHR) regarding the evolution of the right to a healthy environment, starting from the interpretation and application of the already famous article 8 paragraph 1 of the European Convention, according to the way „any person has the right to respect” his private and family life, his domicile and correspondence”. The jurisprudence developed on the ...
Citește mai mult
Unele aspecte doctrinare privind terorismul și criminalitatea organizată analizate și incriminate în legislaţia naţională și internaţională
Numărul 6 Anul 2023
The first part of the analysis focuses on the concept of „terrorism” and „organized crime” as seen through a series of international documents, works and governmental institutions dedicated to the prevention and fighting of terrorism. Next, the national and international juridical frameworks which incriminate terrorism and organized crime are being presented and studied. In the end, the work shows the contribution of forensics as...
Citește mai mult
Considerente cu privire la necesitatea săvârșirii faptei de contrafacere cu intenţie (sau nu?) pentru a se putea dispune obligarea autorului la plata de despăgubiri în conformitate cu prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005
Numărul 6 Anul 2023
With respect to the damages caused by breaching industrial property rights, the extent to which the provisions of article 14 of OUG no. 100/2005 are also applicable when the deed is committed with fault, represent the object of a series of analysis in the legal literature and case law. The High Court of Cassation and Justice has answered this question in the affirmative. Given the complexity of the analysed problem, we deem it useful to draft ...
Citește mai mult
Ajutorul de stat în sectorul energiei verzi
Modern economies rely heavily on private undertakings to decide what goods to produce and trade, what kind of projects to invest in, and where all these activities should take place. As a rule, competition between undertakings spurs investment and innovation, which theoretically benefits the population. Nevertheless, governments often interfere in markets through their regulatory power, pursuing goals that have nothing to do with economic effi...
Citește mai mult
Unele consideraţii privind bunurile și dreptul de proprietate în contextul noilor tehnologii. Privire specială asupra bunurilor digitale
Property, approached from an economic standpoint, preceded its legal regulation, which means that it is not law that creates property, but rather the role of the legislature is to protect, to create the legal conditions for its exercise, for observing the prerogatives belonging to the owner with regard to his property. There is an indissoluble link between legal rules and economic and social reality, in the sense that law must continuou...
Citește mai mult
Antinomie legislativă – Precizări privind competenţa materială de soluţionare a litigiilor privind executarea contractelor de achiziţie publică
Numărul 6 Anul 2023
Ensuring a legal framework necessary to purchase goods, services and works in conditions of economic and social efficiency based on principles of good practice has seen a continuous debate from the regulation of the way of public procurement, the procedures for awarding public procurement contracts and organization of solution contests, the specific tools and techniques that can be used for awarding public procurement contracts, as well as ce...
Citește mai mult
Suveranitatea digitală a Europei – marea provocare europeană a deceniului: un nou cadru pentru accelerarea inovaţiei și a competitivităţii într-o superputere tehnologică
The terrible War in Ukraine calls into question something that many have long regretted: Europe’s historical acceptance of a secondary role on the world geostrategic map. The fatal context only promoted the word sovereignty, which continued to gain prominence until it became perhaps the most cited word in any meeting about the future of the continent. At first it seems clear that sovereignty comes from the people, but this question needs...
Citește mai mult
Criza dreptului și a justiţiei în epoca postmodernismului. Contradicţii maladive ale justiţiei
Numărul 6 Anul 2023
This essay represents an attempt to highlight, from a legal and philosophical perspective, the most significant contradictions that can affect justice during a period of social crisis, namely the era of postmodernism. The object of our analysis is: normativism and legal formalism, the ideology of globalization, the contradiction between the consecration and guarantee of citizen rights and the restriction of their exercise through excess of pow...
Citește mai mult
Franța: regimul fiscal al operelor realizate prin intermediul inteligenței artificiale generative
Ce întrebări ridică inteligență artificială generativă? Deși a fost pusă la dispoziția publicului larg și pusă pe piață în urmă cu foarte puțin timp, tehnologia digitală numită generic „inteligență artificială generativă” (AI) și-a consolidat deja o poziție solidă, mai ales în domeniul industriei culturale. Așa cum era de așteptat, producerea și utilizarea de creații artistice sintetice ridică un anumit număr de întrebări pentru diverșii actori ce operează în acest sector, inclusiv în materie de fiscalitate publică și de proprietate intelectuală. În Franța, dezbatere...
Citește mai mult
Opinii privind familia și viața de familie în reglementările internaționale, europene și ale României, precum și în jurisprudența din materie a Curții Europene a Drepturilor Omului, Curții de Justiție a Uniunii Europene și Curții Constituționale a României
The study is dedicated to formulating a legal definition for the traditional family (concluded between a man and a woman), as well as presenting the right of the natural person to have his/her family life protected, in accordance with the corresponding regulations established by the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental...
Citește mai mult
Reincriminarea faptei constând în reținerea sau încasarea și neplata impozitelor și contribuțiilor cu reținere la sursă
Numărul 5 Anul 2023
As is known, by art. 6 of Law nr. 241/2005 for preventing and combating tax evasion was criminalized the act of withholding and not paying, intentionally, within a period exceeding 30 days from the due date, the amounts representing taxes or contributions with withholding at source. Until the entry into force of this normative act, such an act was regulated in a slightly different form, being sanctioned only contravention, in art. 13 para. (1) ...
Citește mai mult
Respingerea cererilor de decizie preliminară ale instanțelor din România în jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene
Numărul 5 Anul 2023
The increasing number of requests for a preliminary ruling introduced to the Court of Justice of the European Union has led to a more thorough analysis by the Court regarding its competence under Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, respectively regarding the admissibility of references from national courts. This scientific approach aims to highlight the matters to be considered by the national courts rega...
Citește mai mult