GDPR în PRACTICĂ septembrie-octombrie 2023

Uncategorized Anul 2023
Revista Uncategorized Anul 2023

Consultați sumarul rubricii GDPR în PRACTICĂ prezentă în fiecare număr al revistei Pandectelor române. Rubrica aferentă perioadei septembrie – octombrie 2023 conține informații suplimentare despre deciziile autorităților privind protecția datelor naționale și europene, jurisprudență națională și europeană și reglementările Uniunii Europene date în aplicarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 (în legislația națională Legea nr. 190/2018).

I. HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

C-307/22, FT, hotărârea din 26 octombrie 2023, ECLI:EU:C:2023:811

Art. 12, 15 și 23 din Regulamentul (UE) 2016/679 – Dreptul de acces al persoanei vizate la datele sale care fac obiectul prelucrării – Dreptul de a obține gratuit o primă copie a acestor date – Prelucrare a datelor unui pacient de către medicul său – Registru medical – Motivele cererii de acces – Utilizarea datelor în scopul angajării răspunderii practicianului – Noțiunea de «copie»

CJ, C-182/22 și C-189/22, Scalable Capital, pendinte, Concluziile Avocatului General Anthony Michael Collins prezentate la 26 octombrie 2023

Condiții privind acordarea daunelor morale. Furt de identitate.

 CEDO

Bild GmbH & Co. KG c. Germania, Cererea nr. 9602/18, hotărârea din 31 octombrie 2023. Art. 10 CEDO. Libertate de exprimare. Blurarea imaginilor. CCTV.

II. DECIZII ȘI OPINII ALE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE ȘI EUROPENE DE PROTECȚIA DATELOR

 II.1. Decizii ale autorităților naționale – opinii, ghiduri, orientări

Finlanda, Decizia 6629/163/21 din 27.09.2023. Dreptul de acces. Art. 15 GDPR. Date medicale.

Grecia. Decizia din 25.09.2023. Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit. Încălcarea art. 5 (1) e), art. 25 (1), art. 35 (1) GDPR

 II.2. Comitetul european pentru protecția datelor – opinii, ghiduri, orientări, decizii obligatorii

Orientări 01/2023 privind articolul 37 din Directiva 2016/680. Consultare publică

CEPD: Moneda euro digitală: asigurarea celor mai înalte standarde de protecție și de confidențialitate a datelor

ECEPD: TikTok este constrâns să pună capăt practicilor neloiale în materie de proiectare în ceea ce privește copiii

 II.3. Alte organizații internaționale și state terțe UE

Memorandumul explicativ suplimentar privind Ghidul referitor la confidențialitate (privacy) al OECD

Pentru mai multe informații despre colecția revistelor juridice online apăsați aici.

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare