Aplicarea în România a dispozițiilor art. 57 din RGPD, privind sarcinile autorității de supraveghere

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

The general data protection regulation attaches particular importance not only to the regulation of the independent status of supervisors or the way in which they cooperate, through mechanisms of cooperation and coherence, but also to the definition of the powers, tasks and competences that a supervisory authority has. During our comparative analysis regarding the text of art. 57 of the Regulation, which includes the main tasks of a supervisory authority, we emphasize the interdependence between this article and the other rules of the Regulation, which provide for various other tasks, powers or competences for the supervisory authority and we also highlight how these provisions apply to the regulation in Romania.

Keywords:

The general data protection regulation, supervisors, cooperation and coherence mechanisms, tasks, powers, application process in Romania

REZUMAT

Regulamentul general privind protecția datelor acordă o importanță deosebită nu doar reglementării statutului independent al autorităților de supraveghere ori modului de cooperare dintre acestea, prin mecanismele de cooperare și coerență, ci și definirii abilitărilor, sarcinilor și competențelor pe care o autoritate de supraveghere le are. Pe parcursul analizei noastre comparative referitoare la textul art. 57 din regulament, care include sarcinile principale ale unei autorități de supraveghere, subliniem interdependența dintre acest articol și celelalte norme ale regulamentului, ce prevăd diverse alte sarcini, abilitări sau competențe pentru autoritatea de supraveghere și evidențiem, de asemenea, modul de aplicare a acestor dispoziții ale regulamentului în România.

Legislaţie relevantă: Regulamentul general privind protecția datelor, autorități de supraveghere, statut independent, mecanisme de cooperare și coerență, sarcini, competențe, aplicarea în România Regulamentul (UE) 2016/679, art. 57; Legea nr. 363/2018; Legea nr. 284/2018
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare