Arbitrajul, instrument de evitare a incertitudinilor ce le produce legea în mediul afacerilor

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

The author studies the arbitral mechanisms from a specific perspective, in his own methodology, obviously following practical consequences. His formulations give expression to older preoccupations to study the negative effects produced by them – in civilian life – the uncertainty of the unclear, incomplete or badly done positive norm, as well as the always non-unitary jurisprudence.

Arbitration – occasional or institutional – is analyzed as a special and optional tool for the protection of business subjects, who try to avoid the negative consequences of such unclear situations; in other words, the arbitration is placed in an institutionalized ensemble that would be intended to further protect the holders of subjective rights from the ambiguity of regulations and the potential excess of state agents.

Keywords:

occasional arbitration, institutional arbitration, legal uncertainty, subjective right

REZUMAT

Autorul studiază mecanismele arbitrale dintr-o perspectivă specifică, prin propria sa metodologie, urmărind, în mod evident, consecințele practice. Formulările sale exprimă preocupări mai vechi în studiul efectelor negative produse – în viața civilă – de incertitudinea normelor pozitive neclare, incomplete sau prost realizate, precum și jurisprudența întotdeauna neunitară.

Arbitrajul – ocazional sau instituțional – este analizat ca un instrument special și opțional pentru protecția subiecților de afaceri, care încearcă să evite consecințele negative ale unor astfel de situații neclare; cu alte cuvinte, arbitrajul este plasat într-un ansamblu instituționalizat care ar fi menit să protejeze în continuare titularii drepturilor subiective de ambiguitatea reglementărilor și de potențialul exces al agenților statului.

Legislaţie relevantă: C. pr. civ., art. 541 – 621
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare