Articole de la același autor Conf. univ. dr. Carmen TODICĂ

Carmen TODICĂ este conferenţiar universitar doctor al Facultăţii de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti, pe disciplinele drept civil şi drept procesual civil. Este avocat definitiv în Baroul Bucureşti din anul 2007, arbitru şi vicepreşedinte al Curţii de Arbitraj Bucureşti de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. Este formator curs ANC - responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, mediator autorizat şi formator INPPA.
Contractul de cesiune de părți sociale – fraudă la lege sau mijloc de eludare a sancțiunii excluderii asociatului – administrator? Probleme doctrinare și soluții de practică judiciară
Numărul 6 Anul 2022
Starting from a solution of judicial practice, unpublished, the study addresses the problem of fraud to the law, as a reason of absolute nullity of the contract of assignment of shares, from a doctrinal perspective, with applications on the judicial practice. both doctrinal and jurisprudence are treated in a series of issues related to the exclusion of the associate-administrator, answering some questions raised by the solution of judicial pra...
Citește mai mult