Cadrul juridic general al dreptului de preemțiune la vânzare, reglementat de Codul civil

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

In general, the institution of the „right of preemption” is understood as a faculty enjoyed by a person, to be preferred to any other person, when buying a certain good. Strictly legal, the right of preemption is a subjective civil, legal or conventional right, which gives preference to some persons, holders of the right, to buy a good, at an equal price, when its owner sells it. In short, the right of preemption manifests itself as a legal mechanism established by law or convention in order to protect public or private interests. The Civil Code regulates the right of preemption in the provisions of art. 1730-1740. The provisions of the Civil Code constitute a common law applicable to all legal or conventional preemption rights.

Keywords:

right of preemption, sale, public or private interest, plurality of goods sold

REZUMAT

În general, instituția „dreptului de preempțiune” este înțeleasă ca o facultate de care se bucură o persoană, de a fi preferată oricărei alte persoane, la cumpărarea unui anumit bun. Strict juridic, dreptul de preempțiune este un drept subiectiv civil, legal sau convențional, care conferă preferință unor persoane, titulare ale dreptului, la cumpărarea unui bun, la preț egal, atunci când proprietarul acestuia îl vinde. Pe scurt, dreptul de preempțiune se manifestă ca un mecanism juridic instituit prin lege sau prin convenție în scopul protejării unor interese publice sau private. Codul civil reglementează dreptul de preempțiune în dispozițiile art. 1730-1740. Dispozițiile Codului civil se constituie într-un drept comun aplicabil tuturor drepturilor de preempțiune legale sau convenționale.

Legislaţie relevantă: Codul civil, art. 1650, art. 1651, art. 1671-1718, art. 1730-1740
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare