Câteva aspecte privind legislația care reglementează activitatea de judecată în timpul crizei sanitare Sars-CoV-2

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

With the adoption of Decrees no. 195/2020, 240/2020, of Law no. 136/2020 and other relevant provisions governing the activity of the trial, a number of consequences have occurred in the public space regarding the implementation of justice in the current context of the health crisis, which will be analysed in this paper. Efforts will be made to identify possible shortcomings that would bring about difficulties for practitioners as well as concrete solutions that could facilitate the court hearing.

Keywords:

justice affairs, deficiencies, solutions

REZUMAT

Odată cu adoptarea Decretelor nr. 195/2020, nr. 240/2020, a Legii nr. 136/2020 și a altor dispoziții în materie care reglementează activitatea de judecată, o serie de consecințe s-au produs în spațiul public în ceea ce privește realizarea actului de justiție în contextul crizei sanitare, care vor face obiectul analizei din prezenta lucrare. Se va încerca să se identifice eventuale deficiențe generatoare de dificultăți pentru practicieni precum și soluții concrete care ar putea să faciliteze buna desfășurare a ședinței de judecată.

Legislaţie relevantă: Decretul nr. 195/2020, Decretul nr. 240/2020, Legea nr. 136/2020
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare