Considerații cu privire la instituția renunțării la aplicarea pedepsei

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

In this study, the authors intend to analyze a new institution of Romanian criminal law, namely the waiver of penalty. They also examine various situations that have occurred in practice regarding the application of other criminal law institutions when ordering solutions to waive the penalty, various legislative inconsistencies that make it difficult to apply important legal provisions. Last but not least, we will propose de lege ferenda solutions considered necessary in order to improve the Romanian criminal legislation.

Keywords:

waiver of penalty, waiver of prosecution, mitigating circumstances

REZUMAT

Prin intermediul prezentului studiu, autorii intenționează să analizeze o instituție nouă a dreptului penal român și anume renunțarea la aplicarea pedepsei. De asemenea urmează a fi examinate diferite situații apărute în practică cu privire la aplicarea altor instituții de drept penal în momentul dispunerii unor soluții de renunțare la aplicarea pedepsei, diferite necorelări legislative ce fac dificile aplicarea unor dispoziții legale importante. Nu în ultimul rând, vom propune soluții de lege ferenda apreciate ca fiind necesare în vederea îmbunătățirii legislației penale române.

Legislaţie relevantă: C. pen., art. 80, art. 81, art. 82
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare