Considerații privind libertatea copilului de a-și exprima opinia și dreptul acestuia de a fi ascultat

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

The purpose of the study is the logical-legal analysis of the provisions of art. 29 of Law no. 272/2004 and art. 264 C. civ. Devoted to the child’s freedom to express his opinion in relation to any matter concerning him, respectively to his right to be heard in any administrative or judicial procedure that also concerns him.

The analysis is, above all, critical, both in terms of the disregard of the principle of the supremacy of the Constitution and of some norms of legislative technique for the elaboration of normative acts.

In order to eliminate the negative aspects reported, we have based some proposals of law ferenda, in the sense of repealing or modifying some provisions of Law no. 272/2004 and the Civil Code.

Keywords:

freedom of expression of opinion by the child, listening to the child, unconstitutionality, parallelisms

REZUMAT

Studiul are ca obiect analiza logico-juridică a dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 272/2004 și art. 264 C. civ. consacrate libertății copilului de a-și exprima opinia în legătură cu orice problemă care îl privește, respectiv dreptului acestuia de a fi ascultat în orice procedură administrativă sau judiciară care, de asemenea, îl privește.

Analiza este, mai ales, critică, atât prin prisma nesocotirii principiului supremației Constituției, cât și a unor norme de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Pentru eliminarea aspectelor negative semnalate, am fundamentat unele propuneri de lege ferenda, în sensul abrogării sau modificării unor dispoziții din Legea nr. 272/2004 și Codul civil.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 272/2004, art. 29; C. civ., art. 264
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare