Contractele de franciză și clauzele de exclusivitate

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

The role of franchising contracts on the current market cannot be neglected, as they have advantages for both the franchisor and the franchisee. Thus, on the one hand, the franchisor has the possibility of creating a franchise network or to develop it, making his business, goods or services even better known, without needing a considerable investment, and, on the other hand, the franchisee enjoys the possibility of implementing a business model that has already been successful on the market, being accompanied in the process of starting a new business by the franchisor’s experience.

If we were to refer to the franchise in a brief presentation, it would have advantages exclusively for the contracting parties, but in practice there are various problems that arise from the relationship between the franchisor and the franchisee, especially if the contractual clauses are not clear. In our opinion, the terms of the franchising contract existing in the national regulations are not sufficiently defined, representing more framework regulations according to which the parties can be guided in drafting their contracts.

In this respect, it has been observed in practice, especially in the field of competition, that the current regulation of the territorial exclusivity clause (or often, the lack or awkward definition of it), can lead to the creation of a dominant position of the franchisor, while he shares the market with the franchisee. In this context, we may wonder if the franchising contract is still of interest to the
franchisee who has to develop a business, in a territory where his main competitor will be the inventor of that business model.

Keywords:

franchising contract, exclusivity clause, Ordinance no. 52/1997, Model International Franchising Contract, Draft Common Frame of Reference

REZUMAT

Rolul contractelor de franciză în piața actuală nu poate fi neglijat, acestea prezentând avantaje atât pentru francizor, cât și pentru francizat. Astfel, pe de-o parte, francizorul are posibilitatea de a-și crea o rețea de franciză sau de a o dezvolta, făcându-și și mai cunoscută afacerea, bunurile sau serviciile prestate, fără a avea nevoie de o investiție considerabilă, iar pe de cealaltă parte, francizatul se bucură de posibilitatea implementării unui model de business care a înregistrat deja succes pe piață, fiind acompaniat în demersul demarării unei noi afaceri de experiența francizorului.

Dacă ne-am referi la franciză într-o prezentare succintă, aceasta ar prezenta exclusiv avantaje pentru părțile contractante, însă, în practică, există diverse probleme care iau naștere din relația dintre francizor/francizat, în special în cazul în care clauzele contractuale nu sunt clare. În opinia noastră, clauzele contractului de franciză existente în reglementările naționale, nu sunt suficient de bine definite, reprezentând mai mult reglementări cadru după care părțile se pot ghida în redactarea contractelor lor.

În acest sens, s-a observat în practică, în special în domeniul concurenței, faptul că în actuala reglementare a clauzei de exclusivitate teritorială (sau de multe ori, lipsa sau stângacea definire a acesteia), pot duce la crearea unei poziții dominante a francizorului, în condițiile în care acesta își împarte piața cu francizatul. În acest context, ne putem întreba dacă contractul de franciză mai prezintă interes pentru francizatul care trebuie să dezvolte o afacere, într-un teritoriu unde principalul său concurent va fi chiar inventatorul acelui model de business.

Legislaţie relevantă: contractul de franciză, clauza de exclusivitate, Ordonanța nr. 52/1997, Model International Franchising Contract, Draft Common Frame of Reference O.G. nr. 52/1997
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare