Contribuții la studiul competenței instanței de tutelă

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

In the context of the current Romanian civil and procedural civil regulations, establishing the jurisdiction of the guardianship court proves to be a difficult step. The problems are determined by the numerous and fragmented changes regarding the competence of the guardianship court, as well as by the transitional measures incidental to the establishment and functioning of this court. In these circumstances, in order to facilitate the interpretation of the legal norms in force, in accordance with the will of the legislator, I aimed to make a systematic and cursive presentation of issues related to the jurisdiction of the guardianship court and transitional measures, according to the Civil Code and the Code of Civil Procedure. respectively Law no. 71/2011 and Law no. 76/2012.

Keywords:

guardianship authority, guardianship court, transitional measures, material competence, territorial jurisdiction

REZUMAT

În contextul actualelor reglementări civile și procesual civile române, stabilirea competenței instanței de tutelă se dovedește un demers dificil. Problemele sunt determinate de numeroasele și fragmentatele modificări privind competența materială a instanței de tutelă, precum și de măsurile tranzitorii incidente până la înființarea și funcționarea acestei instanțe de judecată. În aceste condiții, pentru a facilita interpretarea normelor legale în vigoare, în acord cu voința legiuitorului, am urmărit să realizez o prezentare sistematizată și cursivă a chestiunile legate de competența instanței de tutelă și a măsurilor tranzitorii, conform Codului civil și Codului de procedură civilă, respectiv Legii nr. 71/2011 și Legii nr. 76/2012.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 107 alin. (1), art. 265; C. pr. civ., art. 94; Legea nr. 76/2012, art. 76
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare