Contribuții la studiul regimului juridic al drepturilor morale de autor

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

The analysis of various approaches in the Romanian legal literature, including those related to copyright, denotes the tendency to present and, implicitly, to unreservedly embrace theses from foreign doctrine. It is a known and true fact that the “Romanian legislator”, in substantiating some normative solutions, was also inspired by the regulations or doctrine from other states. However, it is equally true that insisting on them, especially in cases where they are not related to Romanian regulations, is a useless step. It cannot be omitted that, no matter how important the foreign influences were on the Romanian legal system, at the beginning of the Third Millennium, it has its own configuration. In practice, doctrinal analyzes should focus on internal regulations as a matter of priority. Only in this way can we contribute concretely and effectively to the optimization of various legal regulations.

In agreement with these beliefs, through this study, we try to substantiate some opinions on various normative solutions regarding moral rights, as they are regulated by Law no. 8/1996 on copyright and related rights.

Keywords:

copyright, moral rights, legal characters, exercise

REZUMAT

Analiza diverselor abordări din literatura juridică română, inclusiv cele referitoare la dreptul de autor, denotă tendința de a prezenta și, implicit, a îmbrățișa fără rezerve teze din doctrina străină. Este un lucru știut și adevărat faptul că „legiuitorul român”, în fundamentarea unor soluții normative, s-a inspirat și din reglementările sau doctrina din alte state. Tot atât de adevărat este însă și faptul că, a insista pe acestea, mai ales în cazurile în care nu au legătură cu reglementările române, este un demers inutil. Nu poate fi omis nici faptul că, indiferent cât de importante au fost influențele străine asupra sistemului de drept român, la începutul Mileniului III, acesta are o configurație proprie. Practic, analizele doctrinare ar trebui să vizeze, cu prioritate, reglementările interne. Numai așa putem contribui concret și eficient la optimizarea diverselor reglementări juridice.

În consens cu aceste convingeri, pe calea acestui studiu, încercăm să fundamentăm unele opinii cu privire la diverse soluții normative referitoare la drepturile morale de autor, așa cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Legislaţie relevantă:

Legea nr. 8/1996, art. 1, art. 10, art. 11

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare