Controlul de constituționalitate al prevederilor legale referitoare la acordarea de despăgubiri persoanelor achitate

Numărul 1 Anul 2023
Revista Numărul 1 Anul 2023

ABSTRACT

The Criminal Procedure Code explicitly provides only for damages in case of miscarriage of justice and in the case of illegal deprivation of liberty. The judicial error is limited to the situations in which, after the final conviction, the case was re-judged and an acquittal was pronounced. No explicit reference is made to the situations in which the criminal action was initiated ex officio and successive acquittals or other non-prosecution solutions were pronounced in all procedural phases.

The courts gave divergent solutions in this area, some requests being rejected due to the restrictive interpretation of the legal provisions.

Solutions of this nature are illegal and groundless because they disregarded or interpreted restrictively some provisions of the Constitution, the Civil Code and the Civil Procedure Code, regarding the full reparation of the damage and liability for the slightest fault.

The Constitutional Court found that the situations in which compensation is granted cannot be limited by certain conditions.

The jurisprudence of the ECtHR confirms these interpretations regarding the fair trial, the reasonable duration of the procedures and the role of the state as guarantor of the legality of the act of justice on an objective basis, independent of the existence of fault on its part.

Keywords:

acquittal, court costs, damages, obliging the state to pay compensation, obliging the state to pay compensation

REZUMAT

Codul de procedură penală prevede explicit numai repararea pagubei în caz de eroare judiciară și în cazul privării nelegale de libertate. Eroarea judiciară este limitată la situațiile în care după condamnarea definitivă s-a rejudecat cauza și a fost pronunțată soluție de achitare. Nu se face referire explicită la situațiile în care acțiunea penală a fost pusă în mișcare din oficiu și au fost pronunțate achitări succesive sau alte soluții de neurmărire penală în toate fazele procedurale.

Instanțele au dat soluții divergente în acest domeniu, fiind respinse unele solicitări din cauza interpretării restrictive a prevederilor legale.

Soluțiile de această natură sunt nelegale și netemeinice pentru că au nesocotit ori au interpretat restrictiv unele prevederi din Constituție, din Codul civil și din Codul de procedură civilă, referitoare la repararea integrală a prejudiciului și răspunderea pentru cea mai ușoară culpă.

Curtea Constituțională a constatat că nu pot fi limitate de anumite condiții situațiile în care se acordă despăgubiri. Jurisprudența CEDO confirmă aceste interpretări cu privire la procesul echitabil, durata rezonabilă a procedurilor și rolul statului de garant al legalității actului de justiție pe un temei obiectiv, independent de existența unei culpe în sarcina sa.

Legislaţie relevantă: Constituția României, art. 52 alin. (3), C. pr. pen., art. 538, art. 539
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare