Criterii concrete şi abstracte de diferenţiere a intenţiei indirecte de culpa cu prevedere în cazul infracţiunilor rutiere soldate cu victime

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

Through this study, the author aims, following the analysis of some concrete cases, the recitals of courts, as well as the Romanian doctrine, to identify certain abstract, but especially concrete, criteria for differentiating the offence of murder committed with indirect intent from that of involuntary manslaughter in the event of road accidents.

I consider this study to be useful and relevant, taking into account a change in the view of the judicial bodies as regards the correct legal framework in the case of road accidents, which, by the factual elements which characterize them, lead rather to the conclusion that they are murder offences and not involuntary manslaughter.

Keywords:

murder, involuntary manslaughter, road accidents

REZUMAT

Prin prezentul studiu autorul îşi propune, în urma analizei unor speţe concrete, a considerentelor instanţelor judecătoreşti, precum şi a doctrinei române, să identifice anumite criterii abstracte, dar mai ales concrete, de diferenţiere a infracţiunii de omor săvârşit cu intenţie indirectă de cea de ucidere din culpă în cazul unor accidente rutiere.

Apreciez ca util şi relevant acest studiu, având în vedere o schimbare de viziune a organelor judiciare în ceea ce priveşte corecta încadrare juridică în cazul unor accidente rutiere, care, prin elementele de fapt ce le caracterizează, conduc mai degrabă la concluzia că acestea sunt infracţiuni de omor şi nu ucideri din culpă.

Legislaţie relevantă: omor, ucidere din culpă, accidente rutiere C. pen., art. 16
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare