Criza dreptului și a justiţiei în epoca postmodernismului. Contradicţii maladive ale justiţiei

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

This essay represents an attempt to highlight, from a legal and philosophical perspective, the most significant contradictions that can affect justice during a period of social crisis, namely the era of postmodernism. The object of our analysis is: normativism and legal formalism, the ideology of globalization, the contradiction between the consecration and guarantee of citizen rights and the restriction of their exercise through excess of power, the contradictions between law and justice; justice and society and the act of fulfilling justice and what we call the “outward fall of justice”. In this context, we refer to some aspects that characterize the person and personality of the judge. This essay is a plea for the principles of law as a possible solution to solve and overcome the crisis of law and justice in postmodernism.

Starting from the difference between „given” and „constructed”, we propose the distinction between „metaphysical principles” external to law, which through their content have philosophical meanings, and “constructed principles” elaborated and normatively consecrated. We emphasize the obligation of the legislator, but also of the judge, to refer to the principles of law, including those external to law, in the legislative activity, interpretation and application of the law.

Keywords:

postmodernism/crisis of law and justice/contradictions of justice/the judge/principles of law

REZUMAT

Acest eseu reprezintă o încercare de a evidenţia, din perspectivă juridică și filozofică, cele mai semnificative contradicţii care pot afecta justiţia pe parcursul unei perioade de criză socială, respectiv epoca postmodernismului Obiectul analizei noastre îl constituie: normativismul și formalismul juridic, ideologia globalizării, contradicţia dintre consacrarea și garantarea drepturilor cetăţenești și restrângerea exerciţiului acestora prin exces de putere, contradicţiile dintre drept și justiţie; justiţie și societate și actul de a împlini justiţia și ceea ce numim „căderea în exterioritate a justiţiei’’. În acest context, ne referim la unele aspecte care caracterizează persoana și personalitatea judecătorului. Acest eseu este o pledoarie pentru principiile dreptului, ce se constituie ca o soluţie posibilă pentru a soluţiona și depășii criza dreptului și justiţiei în postmodernism.

Pornind de la diferenţa dintre „dat” și „construit” propunem distincţia între „principiile metafizice” exterioare dreptului, care prin conţinutul lor au semnificaţii filosofice, și „principiile construite” elaborate și consacrate normativ. Subliniem obligaţia legiuitorului, dar și a judecătorului de a se referi la principiile dreptului, inclusiv cele exterioare dreptului, în activitatea legislativă, de interpretare și aplicare a legii.

Legislaţie relevantă: Constituţia României 
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare