Deficienţe privind constatarea și expertiza în domeniul penal

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

Despite the improvement of forensic investigations, numerous deficiencies regarding the completion of criminal trials are maintained, which were also referred to in the Statement of Reasons in the current Code of Criminal Procedure, in which there were complaints raised about the lack of speed of criminal trials, significant social, financial and human costs, overloading of prosecutor’s offices and courts, excessive duration of procedures, non-finalization of fi les for procedural reasons etc.

The project to update the current Code of Criminal Procedure has been worked on for over 10 years, and the Implementation Law of 2013 amended many articles, including 12 paragraphs of the chapter on expertise. Several articles in the same chapter were amended in 2016, and in 2019 were admitted the exception of unconstitutionality and the appeal in the interest of the law regarding two other articles.

The detailed regulation of evidence, means of evidence and evidentiary procedures, including expertise, did not decisively contribute to the elimination of deficiencies in the judicial field. There are several regulatory deficiencies or interpretation errors, both regarding Expertises and Findings, the latter being introduced into the code at the last moment, through the implementing law.

Keywords:

Criminal Procedure Code, the samples, means of evidence, expertise, the findings.

REZUMAT

În pofida perfecţionării investigaţiilor criminalistice se menţin numeroase deficienţe în privinţa finalizării proceselor penale, la care se făcea referire și în Expunerea de motive la actualul Cod de procedură penală, când se invoca lipsa de celeritate a proceselor penale, costuri sociale, financiare și umane semnifi cative, supraîncărcarea parchetelor și instanţelor, durata excesivă a procedurilor, nefinalizarea dosarelor din motive procedurale etc.

La proiectul actualului Cod de procedură penală s-a lucrat peste 10 ani, iar Legea de punere în aplicare din anul 2013 a modificat foarte multe articole, inclusiv 12 alineate din capitolul referitor la expertiză. Câteva articole din același capitol au fost modificate în anul 2016, iar în anul 2019 a fost admisă excepţia de neconstituţionalitate și recursul în interesul legii cu privire la alte două articole.

Reglementarea detaliată a probelor, mijloacelor de probă și procedeelor probatorii, inclusiv a expertizelor, nu a contribuit în mod decisiv la înlăturarea defi cienţelor din domeniul judiciar. Se constată câteva deficienţe de reglementare sau erori de interpretare, atât în privinţa Expertizelor cât și a Constatărilor, ultimele fiind introduse în Cod în ultimul moment, prin legea de punere în aplicare.

Legislaţie relevantă: Codul de procedură penală, art. 97, art. 172, art. 181^1
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare