Despre prescripția răspunderii contravenționale pentru discriminare

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

The article analyzes the application of art. 26(4) of the Government Ordinance no. 137/2000, text considered unclear and unconstitutional, from the interpretation of which one cannot infer the beginning and end of the prescription period for the application of the contraventional fine sanction by the National Council for Combating Discrimination.

According to the author, previously, the analyzed ordinance text was clear and did not affect the principle of the security of legal relations, because the perpetrator had a maximum period within which the prescription operated. By Law no. 189/2013 approving the Government Emergency Ordinance no. 19/2013, the text was amended, reaching the current unconstitutional wording, in which it is impossible to estimate the beginning and end of the prescription period, as this is an equation with two unknowns, namely the time limit the Council has to decide on the petition and the time limit the same Council has to communicate the decision, time limits which judicial practice considers to be a recommendation.

Keywords:

National Council for Combating Discrimination, sanction of contraventional fine, prescription period, unconstitutionality

REZUMAT

Articolul analizează modul de aplicare al art. 26 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, text considerat neclar și neconstituțional, din interpretarea căruia nu se poate deduce când începe și când se termină termenul de prescripție a aplicării sancțiunii amenzii contravenționale de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Potrivit autorului, anterior, textul analizat din ordonanță era limpede și nu aducea atingere principiului securității relațiilor juridice, deoarece făptuitorul avea prefigurat un termen maxim în care opera prescripția. Prin Legea nr. 189/2013 de aprobare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2013, textul a fost amendat, ajungându-se la redactarea viciată de neconstituționalitate din prezent, în care este imposibilă o estimare a începerii și împlinirii termenului de prescripție, întrucât intră în ecuație două necunoscute, respectiv termenul de soluționare a petiției de către Consiliu și termenul de comunicare a hotărârii de către același Consiliu, termene pe care practica judiciară le socotește ca fiind de recomandare.

Legislaţie relevantă:  Ordonanța Guvernului nr. 137/2000, art. 26 alin. (4)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare