Drepturile omului în epoca postumanismului

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

Our space has been invaded by the joy and fears associated with the discoveries made in the field of new technologies. History confirms that technological progress has led to the prosperity of the human species and the spiritual evolution of individuals. If regarding the invention of the steam engine and the radio, humanity had the necessary time t o slowly assimilate the new discoveries, in case of Internet
and artificial intelligence time is compressed and individuals assimilate the effects of new technologies at a rapid pace, and just like a person who swallows long and suddenly, they feel suffocated by the effects of new discoveries without being convinced that the future is not out of control. In such situations, human rights come back into focus because their reconfirmation generates a sense of security for individuals. The reconfirmation of the basic values of humanity and their reinterpretation in the new social context represents a guarantee of respect for individual rights and freedoms.

The present article focuses on this set of values, estimates how human rights will manifest themselves during the third millennium, emphasis the risks that society is not ready to manage the accelerated transformation but also highlights the advantages that the new technologies bring in the evolution of the human species.

Keywords:

posthumanism, human rights, new technology, artificial intelligence

REZUMAT

Spaţiul nostru a fost invadat de bucuria și temerile asociate cu descoperirile făcute în domeniul noilor tehnologii. Istoria confirmă că progresul tehnologic a dus la prosperitatea speciei umane și la evoluţia spirituală a indivizilor. Dacă în ceea ce privește inventarea motorului cu aburi și a radioului, omenirea a avut timpul necesar pentru a asimila încet noile descoperiri, în cazul Internetului și al inteligenţei artificiale timpul este comprimat iar indivizii asimilează efectele noilor tehnologii într-un ritm rapid și, la fel ca o persoană care înghite mult și brusc, se simte sufocată de efectele noilor descoperiri fără a fi convinsă că viitorul nu este scăpat de sub control. În astfel de situaţii, drepturile omului revin în centrul atenţiei deoarece reconfirmarea lor generează un sentiment de securitate pentru indivizi. Reconfirmarea valorilor de bază ale umanităţii și reinterpretarea lor în noul context social reprezintă o garanţie a respectării drepturilor și libertăţilor individuale.

Prezentul articol se concentrează asupra acestui set de valori, estimează modul în care drepturile omului se vor manifesta pe parcursul mileniului III, subliniază riscurile pe care societatea nu este pregătită să le gestioneze precum transformarea accelerată, dar evidenţiază și avantajele pe care noile tehnologii le aduc în evoluţia speciei umane.

Legislaţie relevantă: Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare