Exercitarea autorității părintești. O privire spre viitor

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

The present article aims to analyze the possibility for the courts to order that the parental authority be exercised by a single parent for a limited period of time or that certain attributes of the parental authority be entrusted exclusively to a parent. The article also includes a proposal of law author’s ferenda, regarding the need to expressly mention in the Civil Code the fact that, in certain situations, certain limitations of the exercise of parental authority – as those mentioned in the article – can be brought.

Keywords:

joint custody/joint exercise of parenthal authority, sole custody/exclusive exercise of parenthal authority, splitting of parenthal authority, time limitation of parenthal authority

REZUMAT

Prezentul articol își propune să analizeze posibilitatea ca instanțele de judecată să dispună ca autoritatea părintească să fie exercitată de către un singur părinte pentru o perioadă de timp limitată sau ca anumite atribute ale autorității părintești să îi fie încredințate exclusiv unui părinte. Lucrarea cuprinde și o propunere de lege ferenda a autoarei, privitoare la necesitatea menționării exprese în Codul civil a faptului că, în anumite situații, pot fi aduse anumite limitări ale exercitării autorității părintești, de natura celor menționate în cuprinsul articolului.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 397, art. 398
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare