Fapta creditorului – cauză de limitare a răspunderii fideiusorului

Numărul 1 Anul 2023
Revista Numărul 1 Anul 2023

ABSTRACT

Being based on the subrogation mechanism, the guarantor’s regression transfers tale quale all remedies to the creditor regarding the principal debtor from the creditor to the guarantor.

By subrogation to the creditor’s rights, the guarantor intends to benefit from all guarantees accompanying the receivable and ensures the guarantor’s regression against its debtor.

When, subsequently to contracting suretyship, in a culpable manner, the creditor loses, limits such guarantees or only reduces the chances of the guarantor to recover (by subrogation) from the debtor which paid directly to the creditor, according to the provisions of Article 2315 of the Civil Code, the guarantor is released within the limit of the amount which it could not recover from the debtor.

The benefit of the exception of subrogation is a defense on the merits, and thus, the defendant guarantor is able to defend its interests in the legal proceedings initiated against it by the creditor.

Keywords:

settlement of the suretyship, action of the creditor, guarantees, regression of the guarantor, means of defense

REZUMAT

Fiind fundamentat pe mecanismul subrogației, regresul fideiusorului transferă tale quale toate remediile creditorului față de debitorul principal de la creditor către fideiusor.

Prin subrogarea în drepturile creditorului, fideiusorul urmărește să beneficieze de toate garanțiile care însoțesc creanța și asigură regresul fideiusorului împotriva debitorului său.

Atunci când, ulterior contractării fideiusiunii, în mod culpabil, creditorul pierde, limitează aceste garanții sau doar reduce șansele fideiusorului de a recupera (prin subrogație) de la debitor ce a plătit direct creditorului, în temeiul dispozițiilor art. 2315 C. civ., fideiusorul este liberat în limita sumei pe care nu ar putea să o recupereze de la debitor.

Beneficiul excepției subrogației reprezintă o apărare de fond, pârâtul fideiusor putând să-și apere astfel interesele într-un proces pornit împotriva sa de către creditor.

Legislaţie relevantă: C. civ., art. 2305, art. 2315
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare