Fenomenul înlocuirii profesiilor juridice de către inteligența artificială – pericol real sau doar un mit?

Numărul 1 Anul 2023
Revista Numărul 1 Anul 2023

ABSTRACT

In a world that seems to have moved completely online, the temptation to think that the physical world is abandoned and everything can be done from now on in the virtual environment is obvious. But if we look around the corner, we will still find ourselves, those existing in the physical reality. The illusion of the virtual environment is maintained until the appearance of the first real problem, which has a direct impact on the quality of our lives. Until the first serious health problem, until the first risky process in which we are involved. The need to have an empathetic human contact with a specialist to whom we can confess and who can offer us real and honest solutions will always be present and extremely difficult to replace with a robotic factor. Despite the fact that the existence of an instinct to resort to the consultation of some software to the detriment of human contact in such situations is hard to imagine, we have nevertheless carried out a thorough analysis in relation to the mediatized initiatives to completely replace some legal professions with artificial intelligence. We will thus discover that, although we are bombarded with a multitude of scenarios according to which these robots are already functional and in current use, we are in the presence of an exacerbation of a technological evolution at this time, as the way to transfer critical thinking and empathy from human to artificial intelligence has not been decoded yet, and the simple imitations of these exclusively human skills can lead to disastrous consequences.

Keywords:

digitization, legal professions, ChatGPT, robot

REZUMAT

Într-o lume care pare mutată cu totul în online, tentația de a crede că lumea fizică e abandonată și totul poate fi înfăptuit de pe acum în mediul virtual este vădită. Însă, dacă ne uităm după colț, ne vom regăsi tot pe noi, cei aflați în realitatea fizică. Iluzia mediului virtual se menține până la apariția primei probleme reale, care ne impactează direct calitatea vieții. Până la prima problemă de sănătate serioasă, până la primul proces riscant în care suntem implicați. Nevoia de a avea un contact uman empatic cu un specialist în fața căruia ne putem confesa și care ne poate oferi soluții reale și sincere va fi mereu actuală și extrem de greu de înlocuit de un factor robotizat. În ciuda faptului că existența unui instinct de a apela la consultarea unor software-uri în detrimentul contactului uman în asemenea situații este greu de imaginat, am realizat totuși o analiză minuțioasă în legătură cu inițiativele mediatizate de înlocuire totală a unor profesii juridice cu inteligența artificială. De pe urma sa, vom descoperi că, deși suntem bombardați de o multitudine de scenarii conform cărora acești roboți sunt deja funcționali și utilizați în mod curent, ne aflăm în prezența unei exacerbări a evoluției tehnologice la acest moment, modalitatea de a transfera gândirea critică și empatia de la om la inteligență artificială nefiind încă decodată, iar simplele imitări ale acestor aptitudini exclusiv umane pot duce la consecințe dezastruoase.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 8/1996, O.U.G. nr. 141/2021
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare