Libertatea de exprimare, premisă a fericirii

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

Freedom of expression is one of the rights regulated and guaranteed both by the Constitution of Romania, the European Convention on Human Rights, but also by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in fact includes two freedoms: freedom of opinion and freedom of information. In the context in which the founding parents of the United States of America considered that freedom, together with life and the pursuit of happiness, are fundamental human rights, and the legal systems have expressly enshrined these fundamental rights, we look at how freedom and happiness are intertwined, as well as the ways of coherent action of the authorities of the Romanian state could do better to respect the freedom of expression, thus ensuring some of the premises of the happiness of the citizens. The examples included in the text concern to protect the rule of law, including in the context of the events of August 10, 2018 and some decisions of the courts that analysed not only the essence of the law, but also the guarantees, respectively the limits of the exercise of this right, all of which can lead to ensuring individual but also collective happiness.

Keywords:

freedom of expression, happiness, fundamental rights and freedoms, human rights, rule of law, public authorities

REZUMAT

Libertatea de exprimare este unul dintre drepturile reglementate și garantate atât de Constituția României, de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, dar și de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și cuprinde, de fapt, două libertăți: libertatea de opinie și libertatea de informare. În contextul în care părinții fondatori ai Statelor Unite ale Americii considerau că libertatea, împreună cu viața și cu căutarea fericirii sunt drepturi fundamentale ale omului, iar sistemele juridice au consacrat în mod expres aceste drepturi fundamentale, analizăm modul în care libertatea și fericirea se întrepătrund, precum și modalitățile de acțiune coerentă a autorităților statului român pentru a respecta libertatea de exprimare, asigurând astfel și câteva dintre premisele fericirii cetățenilor. Exemplele incluse în text vizează protejarea statului de drept, inclusiv în contextul evenimentelor din data de 10 august 2018 și câteva decizii ale instanțelor care au analizat nu doar esența dreptului, ci și garanțiile, respectiv limitele exercitării acestui drept, toate fiind de natură să conducă la asigurarea fericirii individuale dar și colective.

Legislaţie relevantă: Constituția României, art. 30, art. 31; CEDO, art. 11; CDFUE, art. 51
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare