Limitele dreptului la viață privată în contextul educației digitale

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

Starting from the premise that the right to privacy is a fundamental element of our society, as well as of dignity and human freedom, the paper aims to analyse to what extent and by what means there may be limitations or violations of this fundamental right and how personal data may or must be processed in the context of digital education.

The health crisis generated by the pandemic of Covid-19, imposed special measures in the educational process and this field being subjected to a process of accentuated digitalisation.

Based on these considerations, the interaction between the constitutional right to education and the fundamental right to the protection of personal data is also analyzed, thus trying to identify the risks on individuals and possible solutions to reduce these risks by data operators.

Keywords:

privacy, digitization, digital education, personal data processing

REZUMAT

Pornind de la premisa că dreptul la viață privată reprezintă un element fundamental al societății contemporane, al demnității și al libertății umane, lucrarea își propune să analizeze în ce măsură și cu ce mijloace pot exista limitări sau atingeri aduse acestui drept fundamental precum și modul în care datele cu caracter personal pot sau trebuie să fie prelucrate în contextul educației digitale.

Situația de criză sanitară generată de pandemia de Covid-19, a impus măsuri speciale în procesul educațional, acest domeniu fiind supus unui proces de digitalizare accentuată.

Pornind de la aceste considerente, se analizează și interacțiunea dintre dreptul constituțional la învățătură și dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal încercându-se identificarea riscurilor asupra persoanelor fizice și posibile soluții de diminuare a acestor riscuri de către operatori.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 1/2011, art. 251, art. 140 alin. (7) și (8); Regulamentul UE nr. 679/2016
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare