O „anatomie” complexă a Jurisprudenţei în drept. Particularităţi privind jurisprundenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE)

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

Legal theorists still have a difficult line to walk. Precisely, that this area of jurisprudence requires a deepening both from the point of view of theory and philosophy of law which, in turn, requires an acute understanding of how the legal system works and the reasoning that is in the study of all entities from within the system. Jurisprudence is normally accompanied by doctrine, understood as the activity of scientific study and intellectual elaboration of the law. In some legal systems, such as those of common law, jurisprudence, understood, in this case, as a complex of court decisions, is one of the sources of law. Also, the Court of Justice of the European Union plays an essential role in the process of European construction and integration.

Also, the Court of Justice of the European Union plays an essential role in the process of European construction and integration. As the guardian of the distribution of power between the Member States, the Union and the institutions, the Court has developed bold jurisprudence, written landmark judgments, delivered innovative judgments and modernized legislation responding to the challenges of globalization.

Keywords:

jurisprudence, Court of Justice of the European Union, legislation, justice, interpretation

REZUMAT

Teoreticienii juridici au în continuare linie difi cilă de parcurs. Întocmai, că această zonă de jurisprudenţă necesită o aprofundare atât din punct de vedere a teoriei, cât și a filosofiei dreptului care, la rândul său, necesită o înţelegere acută a modului în care funcţionează sistemul juridic și a raţionamentului care se află în studiul tuturor entităţilor din cadrul sistemului. Jurisprudenţa este însoţită în mod normal de doctrină, înţeleasă ca activitate de studiu știinţific și de elaborare intelectuală a legii. În unele sisteme de drept, precum cele de drept comun, jurisprudenţa, înţeleasă, în speţă, ca un complex de hotărâri judecătorești, este unul dintre
izvoarele dreptului.

De asemenea, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene joacă un rol esenţial în procesul de construcţie și integrare europeană. În calitate de gardian al repartizării puterii între statele membre, Uniune și instituţii, Curtea a dezvoltat o jurisprudenţă îndrăzneaţă, hotărâri de referinţă scrise, a pronunţat hotărâri inovatoare și a modernizat legislaţii răspunzând provocărilor globalizării.

Legislaţie relevantă: Constituţia României, art. 124, C. civ., art. 4
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare