O situație în care dezlegările instanței superioare nu ar trebui să fie obligatorii pentru instanța de rejudecare

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

This study reveals and submits to the debate of specialists a potential conflict situation generated by the current formulation of art. 480(3) the final thesis and art. 501(1) of the Civil Procedure Code, which relates the retrial court to the application of the legal solutions issued by the control court, without excluding that this application may lead to the disregard of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and/or the Charter of Fundamental Rights of the European Union. The premise is that, out of ease or other professional reasons, the supranational legislation escaped the vigilance of the control court, more precisely it was not the subject of its solutions, and the new trial judge is faced with a dilemma, a vital choice for the fate of the litigation.

Keywords:

retrial court, control court, obligation to comply with legal solutions

REZUMAT

Studiul de față relevă și supune dezbaterii specialiștilor o potențială situație conflictuală generată de actuala redactare a art. 480 alin. (3) teza finală și a art. 501 alin. (1) C. pr. civ., care leagă instanța de rejudecare de aplicarea soluțiilor de drept emise de instanța de control, fără a exclude ca această aplicare să conducă la nesocotirea Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și/sau a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Premisa este că, din ușurătate sau din alte cauze profesionale, legislația supranațională a scăpat vigilenței instanței de control, mai precis nu a făcut obiectul dezlegărilor
sale, iar noul judecător al procesului este pus în fața unei dileme, unei alegeri vitale pentru soarta litigiului.

Legislaţie relevantă: instanța de rejudecare, instanța de control, obligația de respectare a dezlegărilor de drept C. pr. civ., art. 480 alin. (3) teza finală, art. 501 alin. (1)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare