Opinii privind căsătoria persoanelor de același sex în România din perspectivă exclusiv juridică

Numărul 5 Anul 2020
Revista Numărul 5 Anul 2020

ABSTRACT

Through this study we resume a topical issue of great interest in Romania, on which we have focused in previous papers, some published in the journal “Pandectele Române”.

The question that remains is to determine whether, at present, in Romania, same sex marriages are allowed or not.

Unlike the previous approaches, we have found it appropriate to take a look at the evolution, in the Romanian space, of the regulations dedicated to marriage and family, being convinced that, in principle, to decipher the present and foreshadow the future, regardless of the field, one must know the past.

We also express the conviction that, in general, no matter how elitist the approaches in various legal fields are, if we do not have the availability to carefully approach incidental rules, we will not be able to effectively contribute to the refinement of various normative solutions. It is as if we were looking for a remedy in a field full of disease, without determining what the suffering of plants is.

Keywords:

marriage, family, law, man and woman, spouses

REZUMAT

Pe calea acestui studiu reluăm o temă de actualitate și interes în România, asupra căreia ne-am mai aplecat în lucrări anterioare, unele publicate chiar în revista „Pandectele Române”. â

Problema care se pune în continuare este de a stabili dacă, în prezent, în România, sunt îngăduite sau nu căsătoriile dintre persoane de același sex.

Spre deosebire de abordările anterioare, am găsit de cuviință să aruncăm o privire și asupra evoluției, în spațiul românesc, a reglementărilor consacrate căsătoriei și familiei, fiind convinși că, de principiu, pentru a descifra prezentul și a prefigura viitorul, indiferent de domeniu, trebuie cunoscut trecutul.

De asemenea, exprimăm convingerea că, în general, indiferent cât de elitiste sunt abordările din diverse domenii juridice, dacă nu avem disponibilitatea de a ne apleca cu migală asupra normelor incidente, nu vom reuși să contribuim efectiv la cizelarea diverselor soluții normative. Este ca și cum am căuta un remediu la un câmp cuprins de boală, fără să stabilim în ce anume constă suferința plantelor.

Legislaţie relevantă: Constituţia României, art. 48 alin. (1) 
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare