Opinii privind starea de incompatibilitatea unui primar

Numărul 2 Anul 2023
Revista Numărul 2 Anul 2023

ABSTRACT

The National Integrity Agency issued an evaluation report by which it decided that the mayor of a commune violated the legislation on the legal regime of regime of incompatibilities by concurrently exercising certain activities specific to the natural person merchant. In concrete terms, he was accused for the fact that he also exercised the capacity of a natural person merchant, having obtained income from agricultural activities and subsidies from the Payments and Intervention Agency for Agriculture Timiș.

It was not taken into account that these two activities were actually carried out a few months before being invested as mayor, it being irrelevant that the related amounts were transferred after obtaining the title of mayor.

It was also ignored that after obtaining the title of mayor, the operations of liquidating the patrimony and abolishing the associative form began, ending the operations before the National Integrity Agency is notified.

Keywords:

incompatibility, primary, authorized person

REZUMAT

Agenţia Naţională de Integritate a emis un raport de evaluare prin care a decis că primarul unei comune a încălcat legislaţia privind regimul juridic al incompatibilităţilor prin exercitarea concomitentă a unor activităţi specifice comerciantului persoană fizică. În mod concret a fost a fost acuzat pentru faptul că a exercitat și calitatea de comerciant persoană fi zică, fiind obţinute venituri din activităţi agricole și subvenţii de la Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură Timiș.

Nu s-a luat în considerare faptul că aceste două activităţi au fost desfășurate în fapt cu câteva luni înainte de a fi investit primar, fi ind nerelevant faptul că sumele aferente au fost virate după obţinerea calităţii de primar.

A fost ignorat și faptul că după obţinerea calităţii de primar a început operaţiunile de lichidare a patrimoniului și de desfiinţare a formei asociative, încheindu-se operaţiunile înainte de a fi sesizată Agenţia Naţională de Integritate.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 61/2003, art. 87
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare