Potenţialitatea răspunderii penale în contextul normelor instituite de legiuitor pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, respectiv pentru combaterea efectelor negative care influenţează situaţia economică

Numărul 2 Anul 2020
Revista Numărul 2 Anul 2020

ABSTRACT

Primo, we intend to analyze the context of establishing the obligation regarding the submission of the self-declaration while undergoing the procedure of obtaining some facilities regulated by the legislature, by relating to the set of norms in force.

Secundo, we aim to make a short presentation of the notion of false statement, breach of trust by defrauding the creditors, and the failure to notify, limited by the purpose of this paper, namely the analysis of the potentiality of criminal liability in the context of the debtor’s submission of a self-declaration which is not in accordance with the truth, more precisely of the favourable decision of the bank employee on the file relying on the false statements contained in the declaration, as well as in the light of committing certain acts in order to defraud the creditors.

Last but not least, the paper includes, in addition to our own perspective in relation to various contradictory points of view expressed in the doctrine, practical applications of the articles in the Criminal Code, as they should be interpreted in light of the High Court of Cassation and Justice Decision no. 18/2017 and the set of legal norms in force.

Keywords:

criminal liability, false statements, breach of trust by defrauding the creditors, failure to notify, divergent opinions, credit facility, concept and practical perspective

REZUMAT

Primo, ne propunem să analizăm contextul instituirii obligativităţii privind depunerea declaraţiei pe propria răspundere în parcurgerea procedurii de obţinere a unor facilităţi reglementate de legiuitor, prin raportare la ansamblul normelor în vigoare.

Secundo, avem ca obiectiv expunerea unei scurte prezentări a noţiunii de fals în declaraţii, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, respectiv omisiunea sesizării, mărginite de scopul prezentei lucrări, şi anume analizarea potenţialităţii răspunderii penale în contextul depunerii de către debitor a unei declaraţii pe propria răspundere neconformă cu adevărul, respectiv soluţionării favorabile de către lucrătorul bancar a dosarului având ca fundament afirmaţiile mincinoase din cuprinsul declaraţiei, precum şi prin prisma săvârşirii anumitor fapte în scopul fraudării creditorilor.

Nu în ultimul rând, lucrarea cuprinde, pe lângă perspectiva proprie prin raportare a diverse puncte de vedere contradictorii exprimate în doctrină, şi aplicaţii practice ale articolelor din Codul penal, astfel cum trebuie acestea interpretate prin prisma Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18/2017 şi a ansamblului de norme juridice aflate în vigoare.

Legislaţie relevantă:  Decretul nr. 195/2020; O.U.G. nr. 37/2020; C. pen., art. 267, art. 239, art. 326
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare