Principiul legalităţii –„azi îl vedem, și nu e” sau in claris fit interpretatio

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

The article pleads for compliance with the principle of legality, given that the law has a certain degree of relativity, determined by its very interpretable character. Noticing this vulnerability of the law, the courts in particular experience the subtle border between interpretation and legal creation, almost assuming the role of legislative authority. Often, ignoring the first side of the principle of legality – compliance exactly with the text of the law –, the courts distort the obvious and natural meaning of legal rules. Admitting that the vulnerability is real, the author believes that the state must intervene energetically, i.e. establish mechanisms and institutions to strengthen the principle of legality with its primary significance and prevent the excess of interpretative power.

Keywords:

principle of legality, interpretation of the law, courts

REZUMAT

Articolul pledează pentru respectarea principiului legalităţii, în condiţiile în care legea comportă un anumit grad de relativitate, determinat chiar de caracterul său interpretabil. Sesizând această vulnerabilitate a legii, cu precădere instanţele judecătorești experimentează limita subtilă dintre interpretarea și creaţia juridică, atentând la rolul de autoritate legiuitoare. Adeseori, abstracţie făcând de prima latură a principiului legalităţii – conformarea întocmai la textul legii –, instanţele denaturează sensul vădit și firesc al normelor juridice. Admiţând că vulnerabilitatea este reală, autorul consideră că statul trebuie să intervină energic, respectiv să instituie mecanisme și instituţii de consolidare a principiului legalităţii în accepţiunea sa primară și să prevină excesul de putere interpretativă.

Legislaţie relevantă: Constituţia României, art. 1 alin. (5)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare