Regimul juridic al raporturilor de muncă întemeiate și neîntemeiate pe un contract individual de muncă

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

The legal regime of employment relationships based and not based on an individual employment agreement refers to all the rules provided by law regarding the situation of the parties between whom these are established; it depends on the category of employers (of private or public law) under which the work is carried out, as well as on its specificity, which determines certain requirements and limitations to both subjects.

In this material we make a „picture” of the categories of employees according to the criterion of the regulations applicable to legal employment relationships in which they enter together with their employers, of private or public law.

We consider that the usefulness of the approach is given by the explanation of the way in which the correct identification of the applicable provisions takes place; it depends on the understanding of the relationship between common law and the special law governing those relations; gradually, the common law will be identified depending on the increase of the degree of generality.

A special impact of this perspective is given, since last year, including by the Administrative Code.

Keywords:

legal regime of labour relations, categories of employees, employees (from the private sector), cooperating members, contract staff, „general” civil servants, „special” civil servants, magistrates, special regulations, „common law” regulations, degree of generality

REZUMAT

Regimul juridic al raporturilor de muncă întemeiate și neîntemeiate pe un contract individual de muncă se referă la totalitatea normelor prevăzute de lege cu privire la situația părților între care acestea se stabilesc; el depinde de categoria de angajatori (de drept privat sau public) în subordinea cărora se desfășoară munca, precum și de specificul ei, care determină anumite exigențe și limitări față de ambele subiecte.

În prezentul material realizăm tocmai un „tablou” al categoriilor de angajați după criteriul reglementărilor aplicabile raporturilor juridice de muncă în care aceștia intră împreună cu angajatorii lor, de drept privat ori public.

Utilitatea demersului considerăm că este dată de explicarea modului în care are loc identificarea corectă a dispozițiilor aplicabile; ea depinde de înțelegerea relației dintre dreptul comun și legea specială care guvernează respectivele raporturi; din aproape în aproape, dreptul comun se va identifica în funcție de creșterea gradului de generalitate.

Un impact deosebit al acestei perspective este dat, de anul trecut, inclusiv de Codul administrativ.

Legislaţie relevantă: C. muncii, art. 278
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare