Respingerea cererilor de decizie preliminară ale instanțelor din România în jurisprudența recentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene

Numărul 5 Anul 2023

ABSTRACT

The increasing number of requests for a preliminary ruling introduced to the Court of Justice of the European Union has led to a more thorough analysis by the Court regarding its competence under Article 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, respectively regarding the admissibility of references from national courts.

This scientific approach aims to highlight the matters to be considered by the national courts regarding the subject, content, and form of the requests for a preliminary ruling, in accordance with the Statute of the Court of Justice of the European Union, the Rules of Procedure of the Court of Justice and with the CJEU’s Recommendations to national courts and tribunals in relation to the initiation of preliminary ruling proceedings.

Moreover, the article exemplifies from the recent practice of the referring courts in Romania certain cases in which the Court of Justice rejects their requests for a preliminary ruling, by either declining jurisdiction to give a preliminary ruling on the questions referred or by dismissing the request for a preliminary ruling as inadmissible.

Keywords:

requests for a preliminary ruling, referring court from Romania, Court of Justice of the European Union, manifest incompetence, manifest inadmissibility

REZUMAT

Numărul tot mai mare de trimiteri preliminare introduse pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a generat o analiză mai exigentă din partea Curții cu privire la competența sa în temeiul articolului 267 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (TFUE), respectiv cu privire la admisibilitatea trimiterilor din partea instanțelor naționale.

Prezentul articol prezintă cerințele pe care instanțele naționale trebuie să le respecte când formulează cererile de decizie preliminară, privitoare la obiectul, cuprinsul și forma cererii preliminare, în conformitate cu Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, cu Regulamentul de procedură al Curții de Justiție și cu Recomandările CJUE către instanțele naționale referitoare la efectuarea trimiterilor preliminare.

Totodată, articolul analizează din practica recentă a instanțelor de trimitere din România ipotezele în care Curtea de Justiție respinge cererile de decizie preliminară ca inadmisibile/vădit inadmisibile sau se declară necompetentă să se pronunțe asupra întrebărilor cu titlu preliminar care îi sunt adresate.

Legislaţie relevantă: Tratatul privind Uniunea Europeană (art. 19), Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene (art. 267), Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, Regulamentul de procedură al Curții de Justiție, Recomandări în atenția instanțelor naționale JOUE (2019/C 380/01)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare