Rolul contractului litteris în dezvoltarea dreptului roman al afacerilor

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

The litteris contracts appeared in an era in which we see the transition from the excessive formalism, specific to the old ius civile, to the specific consensualism to classical Roman Law. In the ancient era of Roman Law, legal acts were concluded only with the observance of strict formal conditions, to the detriment of the real will of the parties. Along with the evolution of legal ideas, the Romans understood the role that the agreement of will of the parties has in the formation of the legal act and managed to distinguish between the act generating legal effects (negotiorum gestio) and the act ascertaining the manifestation of will (instrumentum probationis). This was captured following a long evolution, started at the time of consecration of litteris contracts and ended at the time of the emergence of literal obligations. The result of this evolutionary process inspired Roman jurists to create legal instruments suitable for Roman Business Law and to provide models for any society based on private property, but especially on the exchange economy.

Keywords:

litteris contract, nomina trasscripticia, codex accepti et expensi, transscriptio a persona in personam, transscriptio a re in personam, chirographa, syngrapha, litterarum obligatione

REZUMAT

Contractele litteris au apărut într-o epocă în care observam trecerea de la formalismul excesiv, specific vechiului ius civile, la consensualismul specific la dreptul roman clasic. În epoca antică a dreptului roman, actele juridice se încheiau numai cu respectarea unor stricte condiţii de formă, în detrimentul voinţei reale a părţilor. Odată cu evoluţia ideilor juridice, romanii au înţeles rolul pe care acordul de voinţă al părţilor îl are în formarea actului juridic și au reușit să distingă între actul generator de efecte juridice (negotiorum gestio) și actul de constatare a manifestării testament (instrumentum probationis). Aceasta a fost percepută în urma unei evoluţii îndelungate, începută în momentul consacrării contractelor litteris și încheiată în momentul apariţiei obligaţiilor literale. Rezultatul acestui proces evolutiv i-a inspirat pe juriștii romani să creeze instrumente juridice adecvate dreptului roman al afacerilor și să ofere modele pentru orice societate bazată pe proprietatea privată, dar mai ales pe economia de schimb.

Legislaţie relevantă: – 
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare