Scurtă pledoarie pentru recunoaşterea caracterului de informaţie de interes public al fişelor posturilor din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice

Numărul 4 Anul 2020
Revista Numărul 4 Anul 2020

ABSTRACT

The article provides arguments in favour of the public nature of job descriptions within public institutions and authorities (as documents concerning or resulting from their activities), from which any confidential, classified or personal data have been retrieved. They constitute information of public interest, accessible to citizens in accordance with Law no. 544/2001.

According to the author, this view is also part of the National Anti-Corruption Strategy for the period 2016-2020, approved by Government Decision no. 583/2016, which postulates that one of the fundamental values that must be assumed by all public institutions and authorities is transparency, according to which the representatives of public institutions and authorities shall ensure unrestricted access to information of public interest.

Keywords:

job description, public institutions and authorities, information of public interest, public office

REZUMAT

Articolul aduce argumente pentru caracterul public al fi şelor posturilor din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice (ca documente ce privesc activităţile sau rezultă din activităţile acestora), din care au fost extrase eventualele date confi denţiale, clasificate sau având caracter personal. Ele constituie informaţii de interes public, accesibile cetăţenilor în baza Legii nr. 544/2001.

Potrivit autorului, această concepţie se înscrie şi în Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016, în care se postulează că una dintre valorile fundamentale care trebuie asumate de toate instituţiile şi autorităţile publice este transparenţa, conform căreia reprezentanţii instituţiilor şi autorităţilor publice vor asigura accesul neîngrădit la informaţiile de interes public.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 544/2001, art. 12, art. 13; Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 (H.G. nr. 123/2002), art. 2 lit. a)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare