Securitatea datelor cu caracter personal. Analiza infracțiunii de divulgarea secretului profesional

Numărul 6 Anul 2020
Revista Numărul 6 Anul 2020

ABSTRACT

Social reality, the diversity of social relations implies the inevitable interaction between individuals and situations that require the transmission of certain personal data, confidential, regarding the intimate, private life of the person, third parties, different categories of professionals. Thus, the exercise of certain professions or the fulfillment of certain functions allows access to certain information or personal data of the platforms, the circumstance that requires trust in these professionals in the sense that they will not disclose or transmit to others the data or information they hold, in otherwise, the person’s private life is threatened and even harmed in terms of rights and freedoms regarding his or her intimate family life.

In this article, the crime of disclosure of professional secrecy is analyzed, outlining elements of specificity regarding the potential implications of personal data protection issues. Therefore, the provisions of the GDPR on the protection of personal data are taken into account, according to which the processing of personal data must be carried out in compliance with the right to protection of personal data in relation to the role it plays in society and others fundamental rights, in accordance with the principle of proportionality. In the light of the provisions of GDPR, private life, family life, respect for residence and communications, protection of personal data, freedom of thought, conscience and religion, freedom of expression and information etc. enjoys increased protection which also involves restrictions on the processing of personal data as well as the establishment of measures to prevent any illicit disclosure of such data.

Keywords:

professional secrecy, disclosure of professional secrecy, personal data, professional discretion

REZUMAT

Realitatea socială, diversitatea relațiilor sociale implică inevitabila interacțiune dintre indivizi și situații care impun transmiterea anumitor date cu caracter personal, confidențiale, privitoare la viața intimă, privată a persoanei, unor terți, diferitelor categorii de profesioniști. Astfel, exercitarea anumitor profesii sau îndeplinirea anumitor funcții permite accesul la anumite informații sau date cu caracter personal ale persoanelor, împrejurare care reclamă încrederea în acești profesioniști în sensul că nu vor divulga, nu vor transmite altor persoane datele sau informațiile pe care le dețin, în caz contrar fiind amenințată și chiar vătămată viața privată a persoanei sub aspectul drepturilor și libertăților privitoare la viața intimă, de familie a acesteia.

În prezentul articol, este analizată infracțiunea de divulgarea secretului profesional, conturând elemente de specificitate referitoare la potențialele implicații ale aspectelor privind protecția datelor cu caracter personal. Așadar, sunt avute în vedere prevederile Regulamentului General privind protecția datelor cu caracter personal, potrivit căruia, prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să se realizeze cu respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal prin raportare la rolul pe care îl îndeplinește în societate și cu celelalte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității. În lumina prevederilor acestui Regulament, viața privată, viața de familie, respectarea reședinței și a comunicațiilor, a protecției datelor cu caracter personal, a libertății de gândire, de conștiință și de religie, a libertății de exprimare și de informare etc. se bucură de o protecție sporită care implică și restricții de prelucrare a datelor cu caracter personal precum și instituirea unor măsuri pentru a se evita orice divulgare ilicită a acestor date.

Legislaţie relevantă: Noul C. pen., art. 227, Legea nr. 363/2018, Legea nr. 544/2001, Regulamentul UE nr. 679/2016
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare