Serviciile publice și spaţiul cibernetic. Implicaţii ale Legii nr. 58/2023

Numărul 4 Anul 2023
Revista Numărul 4 Anul 2023

ABSTRACT

Law no. 58/2023 establishes the legal and institutional framework regarding the organization and development of activities in the fields of cyber security and defense, the cooperation mechanisms and the responsibilities of the institutions with attributions in the mentioned fields. From the statement of reasons for this law, we note that it was adopted considering that cyber attacks and threats can completely paralyze public institutions, critical infrastructures and public services, with the need for the state to be able to institute even exceptional situations, if necessary, in accordance with the limits and the conditions imposed by the Constitution.
Cybersecurity being a broad topic of analysis, in this study we set out to analyze the scope and applicability of Law no. 58/2023 in relation to the subjects of law to which they are addressed, authorities and institutions of the central and local public administration but, above all, public services or public interest services providers. We consider this analysis to be relevant and up-to-date, since these legal subjects have several obligations, for the fulfillment of which mandatory and short-term deadlines are provided by law, aspects that are extensively analyzed in the content of this study.

Keywords:

cyber security and defense, IT networks and systems, public administration authorities and institutions, natural and legal persons providing public services or public interest services providers.

REZUMAT

Prin Legea nr. 58/2023 se stabilește cadrul juridic și instituţional privind organizarea și desfășurarea activităţilor din domeniile securitate și apărare cibernetică, mecanismele de cooperare și responsabilităţile instituţiilor cu atribuţii în domeniile menţionate. Din expunerea de motive la această lege reţinem că a fost adoptată având în vedere că atacurile și ameninţările cibernetice pot paraliza complet instituţii publice, infrastructuri critice și servicii publice, fiind nevoie ca statul să poată institui chiar situaţii excepţionale, la nevoie, în acord cu limitele și condiţiile impuse de Constituţie.

Securitatea cibernetică fiind o temă amplă de analiză, în acest studiu ne-am propus să analizăm sfera de întindere și aplicabilitatea Legii nr. 58/2023 în raport cu subiectele de drept cărora li se adresează, autorităţi și instituţii ale administraţiei publice centrale și locale dar, mai ales, furnizorii serviciilor publice ori de interes public. Considerăm această analiză ca fiind relevantă și de actualitate, întrucât acestor subiecte de drept le revin mai multe obligaţii, pentru a căror îndeplinire se prevăd prin lege termene imperative și de scurtă durată, aspecte care sunt analizate pe larg în conţinutul acestui studiu.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 58/2023
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare