Articole cu aceleași cuvânt cheie: opoziţie la căsătorie

Contribuţii la studiul dispoziţiilor legale referitoare la interzicerea căsătoriei între tutore și persoana aflată sub ocrotirea sa, precum și la cele privind opoziţia la căsătoria persoanei care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială
Law no. 140/2022 brought important news regarding some conditions for the valid conclusion of marriage. In accordance with its name, the study is devoted to the analysis of the legal provisions regarding the prohibition of marriage between the guardian and the person protected by him, as well as those regarding the oppositionto the marriage of the natural person who benefits from judicial counseling or special guardianship. In orde...
Citește mai mult