Contribuţii la studiul dispoziţiilor legale referitoare la interzicerea căsătoriei între tutore și persoana aflată sub ocrotirea sa, precum și la cele privind opoziţia la căsătoria persoanei care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială

Numărul 5 Anul 2022

ABSTRACT

Law no. 140/2022 brought important news regarding some conditions for the valid conclusion of marriage. In accordance with its name, the study is devoted to the analysis of the legal provisions regarding the prohibition of marriage between the guardian and the person protected by him, as well as those regarding the opposition
to the marriage of the natural person who benefits from judicial counseling or special guardianship.

In order to facilitate the deciphering of the sources that founded the current regulations in the analyzed subjects and even to motivate various opinions expressed in the contemporary specialized literature, we also presented some evolutionary normative aspects, as well as opinions expressed by classic Romanian private law doctrinaires, such as D. Alexandresco, C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu and Al. Baicoianu.

Keywords:

marriage, guardian, person protected by guardian, legal advice, special guardianship, opposition to marriage

REZUMAT

Legea nr. 140/2022 a adus noutăţi importante în privinţa unor condiţii pentru încheierea valabilă a căsătoriei. În acord cu denumirea lui, studiul este consacrat analizei dispoziţiilor legale cu privire la interzicerea căsătoriei dintre tutore și persoana ocrotită de acesta, precum și a celor referitoare la opoziţia la căsătoria persoanei fiu zice care beneficiază de consiliere judiciară sau tutelă specială.

Pentru a facilita descifrarea resorturilor care au întemeiat actualele reglementări din materiile analizate și chiar pentru a motiva diverse teze exprimate în literatura de specialitate contemporană, am prezentat și unele aspecte normative evolutive, precum și opinii exprimate de doctrinari clasici ai dreptului privat român, precum D. Alexandresco, C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu și Al. Băicoianu.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 140/2022
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare