Articole cu aceleași cuvânt cheie: proceduri de atribuire

Efectivitatea dreptului de acces la justiţie al persoanelor juridice de drept privat în cauzele având ca obiect suspendarea documentelor constatatoare emise de autorităţile contractante în legătură cu procedurile de achiziţie publică
This paper aims at making an x-ray of the considerations leading to the rejection of applications seeking the suspension of the certificates of incumbency issued by contracting authorities under the legal provisions regulating the public procurement procedure, while paying particular attention to the way in which this practice may undermine the effectiveness of the right of access to justice, so that it becomes incompatible with the requiremen...
Citește mai mult