Efectivitatea dreptului de acces la justiţie al persoanelor juridice de drept privat în cauzele având ca obiect suspendarea documentelor constatatoare emise de autorităţile contractante în legătură cu procedurile de achiziţie publică

Numărul 4 Anul 2018
Revista Numărul 4 Anul 2018

ABSTRACT

This paper aims at making an x-ray of the considerations leading to the rejection of applications seeking the suspension of the certificates of incumbency issued by contracting authorities under the legal provisions regulating the public procurement procedure, while paying particular attention to the way in which this practice may undermine the effectiveness of the right of access to justice, so that it becomes incompatible with the requirements of art. 6(1) of the European Convention on Human Rights, art. 1 of Protocol no. 1 to this Convention and other European standards.

Keywords:

legal entities under private law, administrative litigation, public procurement, award procedures, certificate of incumbency, suspension, administrative act, contracting authority, effectiveness of the right of access to justice, commented case law

REZUMAT

Prezentul material vizează realizarea unei radiografii a considerentelor în baza cărora sunt respinse cererile în justiţie vizând suspendarea certificatelor constatatoare emise de autorităţile contractante în temeiul dispoziţiilor legale ce reglementează procedura achiziţiilor publice, cu acordarea unei deosebite atenţii modului în care această practică poate știrbi efectivitatea dreptului de acces la justiţie, astfel că devine incompatibilă cu exigenţele art. 6 par. (1) din Convenţia europeană pentru drepturile omului, a art. 1 din Protocolul nr. 1 la aceasta și a altor norme europene.

Legislaţie relevantă: H.G. nr. 395/2016, art. 166, Legea nr. 554/2004, art. 14 alin. (1), C. pr. civ., art. 22 alin. (7)
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare