Unele aspecte doctrinare privind terorismul și criminalitatea organizată analizate și incriminate în legislaţia naţională și internaţională

Numărul 6 Anul 2023
Revista Numărul 6 Anul 2023

ABSTRACT

The first part of the analysis focuses on the concept of „terrorism” and „organized crime” as seen through a series of international documents, works and governmental institutions dedicated to the prevention and fighting of terrorism.

Next, the national and international juridical frameworks which incriminate terrorism and organized crime are being presented and studied.

In the end, the work shows the contribution of forensics as an individual science to the discovery and probation of terrorism and organized crime acts.

Keywords:

terrorism, terrorist, organized crime, incrimination, probation, forensic investigation

REZUMAT

În prima parte sunt expuse și analizate conceptele de „terorism” și „criminalitate organizată” prin prisma unor documente internaţionale, lucrări de specialitate și instituţii guvernamentale cu atribuţii de prevenire și combatere a terorismului.

Următoarele două părţi ale articolului sunt consacrate analizei cadrului legal naţional și internaţional prin care se incriminează terorismul și criminalitatea organizată.

În final este evidenţiat aportul criminalisticii, ca știinţă de sine stătătoare, la depistarea și probarea actelor de terorism și criminalităţii transnaţionale.

Legislaţie relevantă: Legea nr. 535/2004, C. pen., art. 342 – 346, art. 367 – 372, art. 438 – 439
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare