Viața privată, datele personale și dreptul la informare, provocări ale zilelor noastre

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

The article addresses the issue of respect for the right to privacy, the protection of personal data and the right to information, especially in the context of particular situations, such as the coronavirus pandemic. Considering the European regulations in the field (Regulation no. 679/2016, the European Convention on Human Rights, the Charter of Fundamental Rights of the European Union), national legislation, as well as the case law of the Constitutional Court or the Court of Justice of the European Union, the author shows that the situations of violation/protection of privacy and personal data, as opposed to the need to collect and process personal data or to inform the public must be analyzed and judged on a case-by-case basis to determine law enforcement conditions unequivocally and strictly.

Keywords:

right to privacy, protection of personal data, right to information, case law of the Constitutional Court, case law of the CJEU

REZUMAT

Articolul tratează problema respectării dreptului la viață privată, protecția datelor cu caracter personal și dreptul la informare, mai ales în contextul unor situații particulare, cum este pandemia de coronavirus. Având în vedere reglementările europene în domeniu (Regulamentul nr. 679/2016, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta europeană a drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene), legislația națională dar și jurisprudența Curții Constituționale sau a Curții de Justiție a Uniunii Europene, autorul arată că situațiile de încălcare/protejare a vieții private și a datelor personale, în opoziție cu necesitatea de culegere și prelucrare de date personale sau cu cea de informare a opiniei publice trebuie analizate și judecate de la caz la caz pentru a se determina în mod inechivoc și strict, condițiile de aplicare a legii.

Legislaţie relevantă: Regulamentul nr. 679/2016, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta europeană a drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare