White-collar crime – câteva repere conceptuale

Numărul 3 Anul 2020
Revista Numărul 3 Anul 2020

ABSTRACT

The purpose of this paper is to provide an introduction to the concept of whitecollar crime. Specifically, the origin and evolution of such concept will be under examination, by pursuing several theoretical and practical milestones that determined white-collar criminality to eventually stand out as a highly complex criminological phenomenon. From Sutherland’s emerging constructs to the developments brought about by the digital age, the various theories advanced by scholars aiming to explain the white-collar crime concept conceivably from all the relevant perspectives make available, besides a fascinating and fertile research topic, a valuable source of insight for analysing the optimal measures required to effectively limit the escalation of this phenomenon.

Keywords:

white-collar crime, shadow economy, criminal liability, regulatory framework, self-regulation

REZUMAT

Scopul prezentei lucrări este de a oferi o introducere cu privire la conceptul de whitecollar crime. În concret, vor fi examinate originea și evoluția acestui concept, urmărind unele repere teoretice și practice care au determinat criminalitatea gulerelor albe să se evidențieze în cele din urmă drept un fenomen criminologic deosebit de complex. De la constructele lui Sutherland la evoluțiile prilejuite de era digitală, variile teorii avansate de specialiști având drept obiectiv explicarea conceptului de white-collar crime din toate perspectivele relevante furnizează, pe lângă un obiect de studiu fascinant și fertil, o sursă valoroasă de cunoștințe în vederea analizării măsurilor optime ce sunt necesare pentru a limita în mod eficient recrudescența acestui fenomen.

Legislaţie relevantă: Codul penal, Codul de procedură penală, Legea nr. 78/2000, Legea nr. 129/2019, Directiva (UE) 2019/1937, Directiva (UE) 2018/843
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare