10 ani de la deschiderea spre semnare a Convenției de la Istanbul

Numărul 5 Anul 2021
Revista Numărul 5 Anul 2021

ABSTRACT

The article aims to analyse the effects of the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence, finalised in Istanbul on 11 May 2011, ten years after its preparation for signature. The tenth anniversary of the preparation for signature of this important legal instrument, which is binding on the Member States which have agreed to sign and ratify it, is an occasion for a retrospective of the effects of this Convention, also known as „The Istanbul Convention”, an extremely important convention that can make a significant contribution to the eradication of violence against women. For this reason, the article examines the legal framework imposed by the Convention, the way it has been implemented and perceived throughout this period, the results of its application, insisting on its positive effects, discussing good practices as a determining proof of the political commitment of States regarding the implementation of the Convention, as well as integrated public policies that contribute to the eradication of violence against women. Based on these aspects, one can conclude that states and international organizations have a moral and legal duty to ensure by virtue of respect for human rights and the rule of law, equality of rights and protection of citizens starting from the right to life, continuing with the right to human dignity, to physical integrity and more. The essential role of respect for human rights in the functioning of each national state, but also of international and regional organizations, including the European Union, makes us appreciate the need for continued cooperation at global level, in order to eradicate violence against women as much as possible, and the continuation of the process of signing and ratifying the Istanbul Convention is essential, as lives can be saved and thus human rights will be the same everywhere/ a common value.

Keywords:

violence against women, good practices, European Union, integrated policies, gender equality, human rights

REZUMAT

Articolul își propune să analizeze efectele Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, încheiată la Istanbul la 11 mai 2011, la zece ani de la deschiderea sa spre semnare. Aniversarea a zece ani de la deschiderea spre semnare a acestui important instrument juridic, cu caracter obligatoriu pentru statele membre care au înțeles să îl semneze și să îl ratifice, este un prilej pentru a realiza o retrospectivă a efectelor acestei Convenții cunoscută și sub denumirea de „Convenția de la Istanbul”, o convenție extrem de importantă care poate contribui semnificativ la eradicarea violenței împotriva femeilor. Din acest motiv, articolul analizează cadrul juridic impus de Convenție, felul în care acesta a fost implementat și perceput în toată această perioadă de timp, rezultatele aplicării sale, insistând asupra efectelor pozitive, aducând în discuție bunele practici ca o dovadă vie a angajamentului politic al statelor față de implementarea Convenției, precum și politicile publice integrate care contribuie la eradicarea violenței împotriva femeilor. Pe baza acestor aspecte, se observă că statele și organizațiile internaționale au datoria morală și legală de a asigura în virtutea respectării drepturilor omului și a statului de drept, egalitatea în drepturi și protecția cetățenilor pornind de la dreptul la viață, continuând cu dreptul la demnitatea umană, la integritate fizică și nu numai. Rolul esențial al respectării drepturilor omului în funcționarea fiecărui stat național, dar și al organizațiilor internaționale și regionale, inclusiv al Uniunii Europene, ne fac să apreciem că este nevoie de continuarea cooperării la nivel global, pentru a eradica pe cât este posibil violența împotriva femeilor, iar continuarea procesului de semnare și ratificare a Convenției de la Istanbul este esențială, întrucât pot fi salvate vieți și doar astfel drepturile omului vor fi aceleași pretutindeni.

Legislaţie relevantă: Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, încheiată la Istanbul la 11 mai 2011
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare