Aspecte cu privire la excepţia de la principiul privind vârsta minimă pentru încheierea căsătoriei în sistemul de drept român

Numărul 3 Anul 2023
Revista Numărul 3 Anul 2023

ABSTRACT

The idea of the study started from the fact that the exception to the principle regarding the matrimonial age concerns the marriage of a natural person who, in the Romanian legal system, has the legal status of a child, a status that entails the corresponding incidence of both the legal provisions that enshrine this exception and those regarding the protection and promotion of children’s rights. From the second category, we mainly consider the provisions of art. 49 para. (1) of the Constitution and those of Law no. 272/2004 regarding the promotion of the best interest of the child in all circumstances.

The recognition for children of a special regime of protection and assistance in the realization of their rights, as well as the principle of promotion with the priority of their best interest, generates particularities regarding the applicable law and the way in which the public order of Romanian private international law operates in the case of marriages with element of foreignness.

Keywords:

marriageable age, exception, child, applicable law, marriage

REZUMAT

Ideea studiului a plecat de la împrejurarea că excepţia de la principiul privind vârsta matrimonială privește căsătoria persoanei fizice care, în sistemul de drept român, are statutul juridic de copil, statut ce antrenează incidenţa corespunzătoare atât a dispoziţiilor legale care consacră această excepţie, cât și a celor cu privire la protecţia și promovarea drepturilor copilului. Din cea de a doua categorie, avem în vedere mai ales dispoziţiile art. 49 alin. (1) din Constituţie și cele ale Legii nr. 272/2004 referitoare la promovarea interesului superior al copilului în toate împrejurările.

Recunoașterea pentru copii a unui regim special de protecţie și de asistenţă în realizarea drepturilor lor, precum și a principiului promovării cu prioritate a interesului lor superior generează particularităţi în privinţa legii aplicabile și a modului în care operează ordinea publică de drept internaţional privat român în cazul căsătoriilor cu element de extraneitate.

Legislaţie relevantă: Constituţia României, art. 49 alin. (1), Legea nr. 272/2004
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare