Aspecte practice privind aplicarea hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-282/20 de către instanțele din România

Numărul 1 Anul 2022
Revista Numărul 1 Anul 2022

ABSTRACT

The 21 October 2021 ruling of the Court of Justice of the European Union in case ZX (C-282/20) has generated a series of debates on the concrete way in which the Romanian courts must proceed in order to comply with the rulings of the European court.

In this article, we will give an overview of what the Court of Justice of the European Union has ruled on, with an emphasis on the important issues for our arguments (A), with further reference to the conditions that must be met so that the decision will be applicable in a case pending before the national courts (B), as well as a number of practical matters concerning its application (C).

Keywords:

right to information, criminal proceedings, CJEU judgment

REZUMAT

Pronunțarea de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărârii din 21 octombrie 2021, în cauza ZX (C-282/20) a generat o serie de dezbateri privind modalitatea concretă în care instanțele din România trebuie să procedeze pentru a respecta cele statuate de instanța europeană.

În cele ce urmează vom face o prezentare sumară a ceea ce a decis Curtea de Justiție a Uniunii Europene, cu accent pe aspectele importante pentru susținerile noastre ulterioare (A), pentru a ne referi apoi la condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca decizia să fie aplicabilă într-o cauză aflată pe rolul instanțelor naționale (B), precum și la o serie de aspecte practice privind aplicarea acesteia (C).

Legislaţie relevantă: C. pr. pen., art. 345, art. 346

Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare