Articole de la același autor Conf. univ. dr. Victor MARCUSOHN

Victor MARCUSOHN este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Drept, Universitatea Ecologică din București, avocat, Baroul București.
Câteva aspecte privind acţiunea în revendicare imobiliară în lumina prevederilor Codului civil actual
Numărul 2 Anul 2022
The right to public or private property, a fundamental civil right, enshrined in the Romanian legal system, enjoys a specific means of defense, through the action for recovery of property. This is a legal action by which the plaintiff, who claims to be the owner of a particular individual good in respect of whom he lost possession, seeks an obligation on the defendant, who holds the claimed good, to recognize his right to property and to retu...
Citește mai mult