Câteva aspecte privind acţiunea în revendicare imobiliară în lumina prevederilor Codului civil actual

Numărul 2 Anul 2022
Revista Numărul 2 Anul 2022

ABSTRACT

The right to public or private property, a fundamental civil right, enshrined in the Romanian legal system, enjoys a specific means of defense, through the action for recovery of property. This is a legal action by which the plaintiff, who claims to be the owner of a particular individual good in respect of whom he lost possession, seeks an obligation on the defendant, who holds the claimed good, to recognize his right to property and to return the good or, rather, that action by which the owner, who has lost possession of his property, requests the return of that individual good from the owner without legal basis.

This article seeks to highlight the conditions for the exercise of the action for recovery of property., including in the case of joint ownership. We also aim to highlight the most important aspects related to the proof of property right, in the real estate action lawsuit.

Keywords:

property, owner, action for recovery of property, proof of property right

REZUMAT

Dreptul de proprietate publică sau privată, drept subiectiv civil fundamental, consacrat de sistemul de drept românesc se bucură de un mijloc specific de apărare, prin intermediul acţiunii în revendicare. Aceasta este o acţiune în justiţie prin care reclamantul, care pretinde că este proprietarul unui bun individual determinat cu privire la care a pierdut posesia, solicită obligarea pârâtului, care stăpânește bunul respectiv, să îi recunoască dreptul de proprietate și să îi restituie bunul sau, mai bine zis, acea acţiune, prin care proprietarul, care a pierdut stăpânirea bunului său, cere restituirea acestui bun de la cel care îl deţine fără temei juridic.

Acest articol urmărește să evidenţieze condiţiile de exercitare a acţiunii în evendicare, inclusiv în cazul coproprietăţii. De asemenea, ne propunem să evidenţiem cele mai importante aspecte legate de dovada dreptului de proprietate, în acţiunea în revendicare imobiliară.

Legislaţie relevantă: Noul C. civ., art. 563, art. 643; Noul C. pr. civ., art. 520
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare