Caracterul efectiv al accesului la justiţie în procesul civil prin prisma deciziilor Curţii Constituţionale

Numărul 2 Anul 2023
Revista Numărul 2 Anul 2023

ABSTRACT

This study aims to analyze both theoretically and practically the effectiveness of access to justice in civil proceedings, in a real and non-illusory way, in the light of the case law of the Constitutional Court, and whenever appropriate, with references to European rules and case law. We first addressed the conditions of the effectiveness of access to justice in civil proceedings, then the real access to justice in the context of various judicial procedures (low value claim, payment order, provisional suspension of forced execution, request for public judicial aid, securing evidence, institution of legal advice and special guardianship), and then the real
access to justice for contesting certain legal acts (deeds, administrative acts issued in order to implement some measures during the state of alert, pursuant to Law no. 55/2020, administrative acts of the public authorities regarding their relations with the Parliament, acts issued by the bodies with administrative-jurisdictional powers in the matter of labour disputes, decisions of the sections of the Superior Council of Magistracy, acts issued in the disciplinary court proceedings dealing with the investigation of misconduct of notaries public /lawyers /enforcement officers).

Keywords:

access to justice, Constitutional Court, ECtHR, judicial public aid, judicial stamp duties, other judicial proceedings, electronic file, access to justice via videoconference, constitutional principles, principle of availability, right to a fair trial

REZUMAT

Prezentul studiu își propune să analizeze la nivel teoretic și practic efectivitatea accesului la justiţie în procesul civil, în mod real și neiluzoriu, prin prisma jurisprudenţei Curţii Constituţionale, iar când e cazul, cu trimiteri la normele și jurisprudenţa europeană. Mai întâi au fost abordate condiţiile efectivităţii accesului la justiţie în procesul civil, apoi accesul efectiv la justiţie în contextul diverselor
proceduri judiciare (cererea cu valoare redusă, ordonanţa de plată, suspendarea provizorie a executării silite, cererea de ajutor public judiciar, asigurarea dovezilor, instituţia consilierii judiciare și a tutelei speciale), iar mai apoi accesul efectiv la justiţie pentru contestarea anumitor acte juridice (acte notariale, actele administrative emise în vederea punerii în aplicare a unor măsuri pe durata stării de alertă, în temeiul Legii nr. 55/2020, actele administrative ale autorităţilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul, actele emise de organele cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale în materia litigiilor de muncă, hotărârile secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii, actele emise în procedura de judecată disciplinară având ca obiect cercetarea abaterilor săvârșite de notarii publici/ avocaţi/executori judecătorești).

Legislaţie relevantă: Constituţia României, art. 21, Codul de procedură civilă, Legea nr. 55/2020
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare