Câteva considerații referitoare la impactul Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență în derularea proceselor civile

Numărul 1 Anul 2020
Revista Numărul 1 Anul 2020

ABSTRACT

The article analyzes the impact of the Decree of the President of Romania no. 195/2020 on civil proceedings, aspects enshrined in art. 41-42, and art. 44 respectively, of Annex 1. The analysis of these “legislative novelties” in the Romanian procedural landscape aims at identifying and proposing solutions that may lead in the near future to a consistent practice, while ensuring, even during this difficult period, a predictable civil trial.

Keywords:

SARS-CoV-2, state of emergency, civil proceedings, presidential decree

REZUMAT

Articolul analizează impactul Decretului Președintelui României nr. 195/2020 asupra proceselor civile, aspecte consacrate de art. 41-42, respectiv art. 44 din Anexa 1. Analiza acestor „noutăți legislative” în peisajul procedural românesc are drept scop identificarea și propunerea de soluții care pot conduce în viitorul apropiat la o practică unitară, cu asigurarea, și în această perioadă dificilă, a unui proces civil predictibil și previzibil.

Legislaţie relevantă: Decretul Președintelui României nr. 195/2020
Cuvinte cheie:
Citește articolul complet în platforma de documentare juridică Sintact.ro! Solicită un cont demo gratuit completând formularul de mai jos:

Articole similare